Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедри

Кафедра германської філології понад 45 років готує фахівців-філологів і перекладачів із високим рівнем володіння німецькою мовою. Більшість з викладачів кафедри отримали фахову підготовку в провідних навчальних закладах України і Росії та пройшли стажування у відомих навчальних закладах Німеччини й Австрії.

Кафедра англійської філології здійснює підготовку студентів за напрямом «Англійська мова і література». Студенти кафедри мають можливість отримати додаткову кваліфікацію «Перекладач», а також вивчати третю іноземну мову (вивчення двох іноземних мов є обов’язковим), у тому числі, французьку, іспанську, польську.

Кафедра романських мов здійснює підготовку студентів за напрямом «Французька мова та література». Починаючи з 2002/2003 навчального року, на кафедрі викладають іспанську мову як другу іноземну мову. Пріоритетним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення структури та семантики романських мов у порівняльному, синхронічному та діахронічному аспектах.

Кафедра теорії і практики перекладу є випусковою за спеціальністю «Переклад (англійська, німецька мови)». Випускники кафедри працюють у вищих навчальних закладах, на телебаченні, в друкованих виданнях, в бюро перекладів, туристичних фірмах, міжнародних компаніях та багатьох інших установах і організаціях.

Кафедра іноземної мови професійного спрямування cтворена для викладання курсів іноземної мови для бакалаврів, магістрів та аспірантів на інших факультетах університету. Колектив кафедри брав участь у проекті Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки щодо вироблення національної «Програми з англійської мови для професійного спілкування» (для університетів). Сфера наукових інтересів викладачів кафедри — ESP (English for Specific Purposes) — методика викладання англійської мови у вищій школі.

Кафедра світової літератури та класичної філології створена для викладання таких навчальних курсів, як історія зарубіжної літератури (від античності до сучасності), методика викладання зарубіжної літератури у вищих та середніх навчальних закладах, латинська мова.