Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Напрями підготовки

Факультет готує фахівців за такими спеціальностями:

 • Англійська мова і література;
 • Переклад (англійська, німецька мови);
 • Переклад (німецька, англійська мови);
 • Німецька мова і література;
 • Французька мова і література.

Якщо філологія («іноземна мова і література») орієнтована на підготовку, насамперед, викладачів для освітніх закладів і дослідників, то напрям «переклад» створений з метою випуску висококваліфікованих фахівців з усного або письмового перекладу в різних сферах діяльності.

Факультет пропонує наступні форми навчання:

 • денна;
 • очно-заочна;
 • навчання за прискореною програмою (друга вища освіта).

Заочна форма навчання на факультеті є унікальною в Україні, оскільки студенти тут навчаються щодня і мають такі ж можливості досконало оволодіти двома іноземними мовами, як і студенти денної форми. Оскільки навчальний процес у будні дні відбувається фактично у вечірній час, студенти мають змогу вдень працювати або паралельно навчатися на іншому факультеті чи в іншому ВНЗ, що дуже зручно.

Набір на перший курс (освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр») здійснюється на основі сертифікатів незалежного тестування з іноземної мови та української мови і літератури.

Майбутніх філологів готують три випускові кафедри:

Підготовку перекладачів здійснюють дві випускові кафедри:

 • кафедра германської філології — спеціальність «Переклад (німецька, англійська мови)». Вступники здають сертифікати незалежного тестування з англійської мови, яку вивчали в школі. З початком навчання вони починають вивчати німецьку мову як основну, а англійську — як другу іноземну;
 • кафедра теорії і практики перекладу — спеціальність «Переклад (англійська, німецька мови)». Вступники здають сертифікати незалежного тестування з англійської мови, яку вивчали в школі. Вона залишається основною мовою, а німецьку починають вивчати як другу іноземну мову.

Випускники фаху «Іноземна мова і література» одержують такі кваліфікації:

 • бакалавр (4 роки навчання) — викладач іноземної мови і літератури;
 • спеціаліст (1 рік навчання) — філолог-германіст (романіст), викладач двох іноземних мов і літератури;
 • магістр (1,5 роки навчання) — філолог, викладач іноземної мови і літератури у вищій школі.

Випускники фаху «Переклад» одержують такі кваліфікації:

 • бакалавр (4 роки навчання) — перекладач іноземної мови;
 • спеціаліст (1 рік навчання) — філолог-германіст (романіст), перекладач двох іноземних мов;
 • магістр (1,5 роки навчання) — магістр з перекладу, германіст, перекладач з двох іноземних мов, викладач перекладу у вищій школі.

На п’ятому курсі навчання здійснюється за різними програмами (спеціаліст і магістр). Магістратура готує кадри для вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації.

На заочному відділенні здійснюється підготовка перекладачів з англійської мови за прискореною формою (трирічний термін навчання, починаючи з третього курсу). Право на вступ на цю форму навчання мають випускники з інших спеціальностей вищих навчальних закладів, котрі бажають одержати другу вищу освіту.

Де працюють випускники нашого факультету?

У більшості випадків випускники влаштовуються на роботу самостійно. Нині існує дефіцит учителів іноземних мов і світової літератури. Добрі перспективи працевлаштування мають перекладачі — у (міжнародних) фірмах, перекладацьких бюро, органах державного управління, банках, у системі (міжнародної) торгівлі, на підприємствах різних форм власності, у консульствах чи посольствах України, у засобах масової інформації.

Випускники, які виявили схильність і здібності до наукової роботи, залишаються на роботу на кафедрах факультету або йдуть працювати викладачами в інші вищі навчальні заклади. Деякі з них згодом вступають до аспірантури і займаються науковими дослідженнями, завершуючи їх захистом дисертацій і отриманням наукових ступенів.