Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра англійської філології

Кафедру англійської філології було створено в 1965 році в період становлення факультету іноземних мов університету. З того часу вона є одним із провідних підрозділів ДонНУ.

Кафедра англійської філології здійснює підготовку студентів за наступними напрямками:

 • «Мова і література (англійська)»: 4 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»;
 • «Мова і література (англійська)»: 1 рік навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»; 1,5 роки навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр».

Навчання здійснюється в двох формах: денній та заочній. Заняття за заочною формою відбуваються в другій половині дня по буднях і в суботу. Кафедра англійської філології веде підготовку аспірантів за наступними спеціальностями:

 • «Порівняльно-історичне й типологічне мовознавство»: очна і заочна форми навчання;
 • «Германські мови»: очна і заочна форми навчання.

Студенти кафедри англійської філології мають можливість отримати додаткову кваліфікацію «Перекладач», а також вивчати третю іноземну мову (вивчення двох іноземних мов є обов’язковим), у тому числі, французьку, іспанську, грецьку, китайську, італійську.

Кафедра англійської філології є унікальним підрозділом з точки зору свого кадрового складу. Наші викладачі поєднують досвід і фундаментальну підготовку, ентузіазм, вируючу енергію і найновіші навчальні методики.

Якість навчання на кафедрі забезпечується пріоритетними завданнями, які ставлять перед собою її співробітники:

 • поєднання класичного підходу до навчання і сучасних тенденцій,
 • постійне оновлення й вдосконалення навчально-методної бази,
 • безперервна робота над підвищенням свого професійного рівня.

Ким можуть працювати наші випускники:

 • викладачами іноземних мов і літератури у вищих навчальних закладах (кваліфікаційний рівень «Магістр»);
 • учителями іноземної мови і літератури в загальноосвітніх школах і дошкільних освітніх закладах (кваліфікаційні рівні «Бакалавр» і «Спеціаліст»);
 • перекладачами (при умові опанування додатковою спеціальністю «Переклад»);
 • менеджерами на підприємствах усіх форм власності, зокрема, там, де вимагаються знання іноземних мов.

Регулярна робота методичного семінару кафедри, участь в конференціях, стажування і взаємовідвідування занять сприяє обміну досвідом і удосконаленню педагогічної майстерності викладачів. На кафедрі існує власний науковий напрямок «Семантичні, когнітивні та гендерні дослідження». Від 2000 року в рамках цього напрямку було виконано та захищено 9 кандидатських дисертацій. Актуальні питання сучасної філології розробляються викладачами і доцентами кафедри і в рамках загально факультетської наукової теми «Зіставні, типологічні та діахронічні дослідження мовних одиниць і категорій в різноструктурних мовах». Від 2000 року 5 викладачів кафедри захистили кандидатські дисертації з різних аспектів цієї теми.

Загалом авторитет кафедри в професійній спільноті України визначається високим рівнем підготовки її випускників, якими комплектуються штати середніх і вищих навчальних закладів міста та області. Ще одним свідченням успішності кафедри є географія працевлаштування її випускників, багато з яких продовжують свою освіту й працюють за межами України в провідних університетах США, Канади, а також Великої Британії та інших країн Європи.