Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра германської філології

У наші дні, коли Україна все активніше розвиває зв’язки з іншими країнами, зокрема з Німеччиною, помітно зростає значення німецької мови і потреба у фахівцях з високим рівнем володіння нею. Саме таких фахівців, вже майже 45 років, готує кафедра германської філології (донедавна вона мала назву «кафедра німецької мови»).

Її викладацький склад — це добре згуртований колектив досвідчених і молодих викладачів. Більшість з них отримали фахову підготовку в провідних навчальних закладах України і Росії та пройшли стажування у відомих навчальних закладах Німеччини й Австрії.

За останні 20 років кафедра стала помітним явищем у германістиці нашої країни. Вперше в Україні тут було започатковано захист кандидатських дисертацій за спеціальністю «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство», відкрито аспірантуру з трьох спеціальностей. На базі кафедри проводяться Всеукраїнські та міжнародні семінари і конференції, зокрема двічі було проведено конференції Асоціації германістів України.

Пріоритетними науковими напрямками кафедри є типологічне та зіставне мовознавство і діахронічні дослідження германських мов. З 1999 року розпочалася підготовка докторських дисертацій.

Випускники кафедри успішно здійснюють самостійну трудову діяльність. Вони викладають німецьку мову в школах, середніх і вищих навчальних закладах, працюють перекладачами на підприємствах, у банках і державних установах не тільки в Україні, але й в багатьох інших країнах.