Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Кафедра романських мов

Кафедра французької мови була створена у 1966 році. Відтоді ця кафедра стала провідною в Донецькому регіоні в підготовці кваліфікованих спеціалістів з французької мови. Починаючи з 2002/2003 навчального року, на кафедрі викладають іспанську мову як другу іноземну, а італійську мову як третю іноземну мову, внаслідок чого кафедру було перейменовано на кафедру романських мов.

Кафедра романських мов здійснює підготовку студентів за напрямом «Французька мова та література» згідно з трьома освітніми рівнями — бакалавр (4 роки), спеціаліст (1 рік на базі бакалаврату), магістр (1,5 роки на базі бакалаврату).

На кафедрі працюють кваліфіковані фахівці, які є великими ентузіастами французької, іспанської, італійської мов і їх викладання. Вони докладають багато зусиль, щоб студенти у повному обсязі опанували французьку мову, готують студентів до їх майбутньої професійної діяльності, застосовуючи класичні і нові методики викладання.

Кафедра романських мов дбає про те, щоб студенти були поінформовані про події в сучасному суспільно-політичному та мистецькому житті Франції. Тут можна ознайомитися з публікаціями французької преси, дізнатися про останні новини у світі з передач французького телебачення, отримати необхідні матеріали для наукової роботи чи самоосвіти. До послуг студентів на кафедрі словники, посібники, підручники, фоно- та відеоматеріали, довідники тощо.

Звичайно, життя кафедри — це не тільки навчальні та методичні проблеми. Студенти активно займаються наукою, беруть участь у науково-методичних конференціях різних рівнів і досягають успішних результатів. Пріоритетним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення структури та семантики романських мов у порівняльному, синхронічному та діахронічному аспектах.

Кафедра романських мов входить до Асоціації викладачів французької мови в Україні, а також є членом Асоціації франкофонів. Викладачі кафедри проходять стажування в університетах Франції та Іспанії, приймають участь у міжнародних конференціях з лінгвістики та методики викладання іноземних мов. Представники Посольства Франції в Україні часто відвідують кафедру, читають лекції, беруть участь у конференціях, диспутах та інших заходах. Протягом кількох років на кафедрі постійно працює лектор із Франції, який проводить практичні заняття для студентів французького відділення.

Невеликий за складом, але згуртований і дружний колектив кафедри романських мов живе напруженим, цікавим життям і сподівається залучити до нього нових представників талановитої молоді.