Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

FAQ

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 1. Чи повинен я мати сертифікат ЗНО з французької мови, щоб навчатися за освітньою програмою «Французька мова і переклад» та з німецької мови, щоб навчатися за освітньою програмою «Німецька мова і переклад»?
  Ні. Для того, щоб вивчати французьку чи німецьку мову в якості основної іноземної мови, Ви можете вступати з сертифікатом ЗНО з англійської мови. На освітніх програмах «Французька мова і переклад» та «Німецька мова і переклад» ці іноземні мови починають вивчати з рівня А1 (найнижчого).

 2. Які іноземні мови я можу вибрати в якості другої іноземної мови?
  Ви зможете вибрати будь-яку іноземну мову, яка викладається на факультеті іноземних мов (англійська, німецька, французька, іспанська), яка не є Вашою першою іноземною мовою.

 3. Чи зможу я вивчати третю іноземну мову?
  Так. Це можна буде робити на додаткових курсах третьої іноземної мови.

 4. До якого рівня я зможу вивчити іноземну мову?
  До С (найвищого).

 5. Чи зможу я досягти такого рівня, навчаючись на іншому факультеті, де в навчальних планах є іноземна мова?
  Ні. Згідно з Європейською шкалою рівнів володіння іноземною мовою, для того, щоб перейти з рівня на рівень (а їх є шість: А1, А2, B1, B2, C1, C2), потрібно близько 200 годин аудиторного навчання. Така кількість годин іноземної мови є лише на факультеті іноземних мов.

 6. Чи можу я перевестися на Ваш факультет з педагогічного вишу?
  Лише на початковому етапі навчання, коли академічна різниця не є надто великою.

 7. Чи можу я вступати до магістратури на ФІМ після отримання СО «Бакалавр» у педагогічному виші?
  Лише за умови, якщо Ви там навчалися на спеціальності «Філологія». Після спеціальності «Середня освіта» Ви не зможете вступати до нашої магістратури.

 8. Чим відрізняються освітні сертифікаційні програми з вивчення іноземних мов чи перекладу від навчання на Вашому факультеті?
  Освітня сертифікаційна програма не передбачає необхідної кількості аудиторних годин для вивчення іноземної мови на високому рівні; розвиток навичок перекладу вимагає ще більше часу, адже для того, щоб перекладати, мову потрібно знати дуже добре. Без високого рівня володіння іноземною мовою якісний переклад неможливий. До того ж, сертифікати, отримані після освітньої сертифікаційної програми, не рівнозначні дипломам державного зразка.

 9. Чим відрізняються сертифікати, отримані в результаті складання міжнародних іспитів, від дипломів, отриманих після навчання на ФІМ?
  Навчання на ФІМ — це не лише вивчення іноземних мов, це отримання професії філолога та/або перекладача, чого не дають міжнародні іспити. Міжнародні сертифікати свідчать про те, що Ви володієте іноземною мовою на зазначеному в них рівні, але не дають Вам права працевлаштування.

 10. Оновлений перелік спеціальностей констатує загальний напрямок «Філологія» з подальшим поділом на спеціальності «Германські мови (переклад включно)», «Слов’янські мови (переклад включно)» і т.д. Чи усі зазначені спеціальності можна отримати на ФІМ і як правильно вибрати спеціальність? Які мови входять в кожну спеціальність?
  В межах напрямку «Філологія» працюють два факультети: факультет іноземних мов і філологічний факультет. Філологічний факультет веде підготовку фахівців у рамках спеціальності «Слов’янські мови (переклад включно)», куди входять українська і російська мови; а факультет іноземних мов готує фахівців у рамках спеціальності «Германські мови (переклад включно)», де основною мовою є англійська або німецька, та «Романські мови (переклад включно), де основною мовою є французька. Отже, для того, щоб стати фахівцем з англійської чи німецької мови, Ви повинні вибирати спеціальність «Германські мови (переклад включно)».

 11. Які дисципліни і скільки їх я повинен вивчити на ФІМ?
  Згідно законодавства, студент, який отримує СО «Бакалавр» повинен вивчати дисципліни у обсязі не більше, ніж 240 кредитів (тобто 7200 годин), отже факультет має 240 кредитів, щоб наповнити їх змістом на власний розсуд. З дисциплінами, які вивчаються на ФІМ Ви можете ознайомитися на Дні відкритих дверей під час зустрічі з деканом.

 12. Чим відрізняється спеціалізація «Переклад» від спеціалізації «Прикладна лінгвістика»?
  Прикладна лінгвістика — це розділ мовознавства, пов’язаний зі створенням автоматизованих систем інформаційного пошуку; розробленням методів автоматичного анотування, реферування та машинного перекладу. Отже, вибираючи «Прикладну лінгвістику» Ви, в першу чергу, пов’язуєте свою діяльність з програмуванням, а вибираючи «Переклад» ви займаєтесь передачею інформації іншою мовою.