Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Том 1

Semantik und Pragmatik im Spannungsfeld der germanistischen und kontrastiven Linguistik (hrsg. von L. Iagupova, V. Kaliuščenko, A. Kątny, H. Roll). — Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien: Peter Lang, 2013. — 275 S., 11 Abb., 21 Tab. — (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik— Band 1)

ISBN 978-3-631-62549-1 geb.

ISBN 978-3-653-03561-2 (eBook)

Статті, представлені в томі 1 — Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik, — засновані на сучасних підходах до дослідження емпіричного матеріалу в семантиці і прагматиці. Мова більшості статей — німецька, окремих статей — англійська.

Наукові дослідження, представлені у збірнику, згруповані за трьома темами:

І. Лінгвістична типологія. Мовні контакти та універсалії;

ІІ. Семантика дієслова в німецькій мові і порівняльному аспекті;

ІІІ. Комунікативно-прагматичний і прагмалінгвістичний підходи в дискурс-аналізі мовних явищ.

Мови, які досліджувалися, — німецька, англійська, українська, латиська, польська, російська.

Дані про редакторів:

Каліущенко Володимир — доктор філологічних наук, професор, декан факультету іноземних мов, завідувач кафедри германської філології Донецького національного університету.

Контни Анджей — доктор наук, професор Інституту германістики Гданського університету.

Ролль Гайке — доктор наук, професор кафедри німецької мови як другої та іноземної університету Дуйсбург-Ессен.

Ягупова Лариса — доктор філологічних наук, професор кафедри германської філології Донецького національного університету.