Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Том 2

Nikolayeva, Larysa. Typology of Kinship Terms. — Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien : Peter Lang, 2014. — 227 S. — (Donezk Studien zur Germanistik, kontrastiven und diachronen Linguistik — Band 2).

ISBN 978-3-631-64816-2 hb.

ISBN 978-3-653-03703-6 (eBook)

Ця книга являє собою аналіз структурних і семантичних особливостей термінів спорідненості в сорока мовах, що належать до десяти сімей. Термін спорідненості визначуваний автором як лексична одиниця на позначення людини, яка має кровні зв’язки з іншою особою або групою осіб. Здійснено загальну й типологічну класифікації термінів спорідненості і семантичну класифікацію реципрокних термінів спорідненості. Виведено низку типологічних універсалій імовірнісного характеру щодо структури й семантики термінів спорідненості. Мова тексту — англійська.

Дані про автора:

Ніколаєва Лариса — випускниця факультету іноземних мов Донецького національного університету («Англійська мова та література»). Закінчила аспірантуру на кафедрі англійської філології ДонНУ (науковий керівник — проф. В.Д. Каліущенко). Захистила у 2005 році кандидатську дисертацію «Типологія термінів спорідненості» (10.02.17 — порівняльно-історичне і типологічне мовознавство). Працює доцентом коледжу Маджан (університетського коледжу) в Маскаті (Оман). Наукові інтереси: структурна й семантична типологія у т. ч. мов, яким загрожує зникнення.