Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Studia Germanica et Romanica

germanica_romanica.jpgНауковий журнал «Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання».

Засновник: Донецький національний університет.

Рік заснування: 2004ISSN: 2075-4205.

Головний редактор: доктор філологічних наук, професор В.Д. Каліущенко.

Періодичність: 3 номери на рік.

Науковий журнал входить до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанови президії ВАК України №№ 2-05/5 від 08 червня 2005 року; № 1-05/2 від 10 березня 2010 року).

Вимоги до публікацій
Відомості про автора