Пропустити команди стрічки
Перейти до основного вмісту

 

 

Збірник наукових праць «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах»

Типология.jpgЗбірник наукових праць «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах»

Засновник: Донецький національний університет

Рік заснування: 1998

Головний редактор: доктор філологічних наук, професор
В.Д. Каліущенко

Періодичність: 2 випуски на рік

Збірник наукових праць зареєстровано в Міністерстві інформації України 18 березня 1999 року (серія КВ № 3735) і внесено до Переліку наукових фахових видань України з питань філології, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (постанови президії ВАК України за №№ 1-05/7 від 9 червня 1999 року; 1-05/8 від 22.12.2010 року).

До уваги авторів
Відомості про автора
Форма 23