History of the department

Історія кафедри

Підготовку за спеціальністю «Англійська мова» було розпочато у нашому університеті у вересні 1965 року, з моменту заснування Донецького державного університету на базі Донецького філіалу Харківського державного університету ім. В.Н. Каразіна. Підставою для відокремлення університету були наступні документи: постанова Ради Міністрів СРСР № 421 від 28 травня 1965 р., постанова Ради Міністрів УРСР № 572 від 11 липня 1965 року і Наказ Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти УРСР № 410 від 7 липня 1965 р.

Першим завідувачем кафедри була Надія Михайлівна Писаревська. Її наступницями на цій посаді стали Єжкова Р. В., Бунтіна Т. А., Богатирьова С. Т., Бессонова О. Л. Зараз завідувачем кафедри є кандидат філологічних наук, доцент кафедри Ольга Олексіївна Залужна. Кафедра готує студентів за спеціальністю «Англійська мова і переклад» на денній формі навчання.

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях, які мають поєднувати високу професійну компетентність у галузі англійської філології з загальною культурою і здатністю до впровадження і використання сучасних лінгвістичних досліджень та нових методик викладання іноземних мов у навчальних закладах різних рівнів: у загальноосвітніх школах, школах з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та у вищих навчальних закладах. Виконання цього завдання покладено на  висококваліфікованих (штатних і позаштатних) викладачів, серед яких 1 професор, 3 доцентів, кандидатів філологічних наук, 1 старший викладач та 2 асистенти. Кафедра англійської філології постійно дбає про формування стабільного резерву викладацьких кадрів. Щорічно після закінчення державних іспитів кращі випускники отримують рекомендації в аспірантуру і призначення на посаду викладача кафедри.

Випускники кафедри працюють у багатьох містах України та інших країн.  Вони завдячують колективу кафедри своїми знаннями і відмінними професійними уміннями.