Department of Romance Languages and World Literature

Студенти на фонетичному заліку

Традиції згуртовують. Наша традиція проводити фонетичний залік на свято Baptême (хрещення / посвята у французи) давно тримається на факультеті іноземних мов😊. Студенти першого курсу співають пісні, декларують вірші, розігрують сцени з фільмів французькою мовою. Як гарно лунає французька!

Кафедра романських мов і світової літератури

На кафедрі працюють кваліфіковані фахівці, які є великими ентузіастами французької, іспанської, італійської мов і їх викладання. Вони докладають багато зусиль, щоб студенти у повному обсязі опанували мелодійну, вишукану французьку мову. Вони готують студентів до їх майбутньої професійної діяльності, застосовуючи класичні і нові методики викладання. У багатьох містах і селах України, а також за кордоном, успішно працюють випускники нашої кафедри.

Кафедра романських мов і світової літератури дбає про те, щоб студенти були інформовані про події в сучасному суспільно-політичному та мистецькому житті Франції. Тут можна ознайомитися з публікаціями французької преси, дізнатися про останні новини у світі з передач французького телебачення, отримати необхідні матеріали для наукової роботи чи самоосвіти. До послуг студентів на кафедрі словники, посібники, підручники, фоно- та відеоматеріали, довідники тощо.

Кафедра романських мов плідно співпрацює з Французьким Інформаційно-методичним центром. Представники Посольства Франції в Україні часто відвідують кафедру, читають лекції, беруть участь у конференціях, диспутах та інших заходах. Протягом кількох років на кафедрі постійно працює лектор із Франції, який проводить практичні заняття для студентів французького відділення.

Звичайно, життя кафедри – це не тільки навчальні та методичні проблеми. Студенти активно  займаються наукою, беруть участь у науково-методичних конференціях різних рівнів і досягають успішних результатів.

Студенти мають можливості виявити свої артистичні здібності. Студентський театральний гурток щорічно брав участь в конкурсі франкомовних театрів у Києві і кілька разів вигравав головний приз – участь у Міжнародному театральному фестивалі в Авіньоні (Франція). Свято франкофонії щорічно відзначається студентами восени.

Завідувач кафедри

Компанець Тетяна Михайлівна

к. філол. н., доцент, в.о. завідувача кафедри романських мов і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра романських мов була створена у 1966 році. Відтоді ця кафедра стала провідною в Донецькому регіоні у підготовці висококваліфікованих спеціалістів з французької мови та ініціювала створення центру французької мови при нашому університеті. Мета центру – популяризація французької мови та культури у регіоні, проведення навчальних семінарів та різноманітних культурних заходів для викладачів і студентів. Ті, хто складали спеціальний іспит з французької мови, отримували диплом, який відповідав стандартам дипломів у Франції.

З 2014 р. при переміщенні до м. Вінниця кафедра світової літератури і класичної філології була об’єднана з кафедрою романських мов. 

Як самостійна одиниця у структурі факультету кафедра світової літератури і класичної філології функціонувала з 1 вересня 1966 р. до 1 вересня 2014 р., тобто 48 років. На кафедрі працювало 14 фахівців, завідувачем кафедри довгий час був почесний доктор ДонНУ імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор М. Г. Сенів. На кафедрі функціонувала докторантура зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, стаціонарна і заочна аспірантура із таких спеціальностей: 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.02.15 – загальне мовознавство. 

Кафедра вважала наукову та науково-педагогічну продукцію найважливішим своїм пріоритетом. Дослідження провідних вчених кафедри були надруковані в Польщі, Румунії, Хорватії, Білорусії, Росії, Англії, Німеччині, Грузії, Вірменії. П’ять створених на кафедрі підручників латинської мови одержали високу оцінку Міністерства освіти і науки України і користуються значним попитом серед фахівців та студентської молоді.

Освітні програми

Спеціальність”Французька мова і переклад”

Випускники програми можуть здійснювати викладацьку, навчально-виховну, науково-методичну та організаційно-керівницьку діяльність в закладах системи освіти, а також перекладацьку діяльність в установах усіх форм власності, які таку передбачають, відповідно до класифікатора професій ДК 003:2010.
Програмою передбачено студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, під час якого використовуються комунікативні та інтерактивні методи під час проведення лекцій, лабораторних та практичних занять. Вищезазначені форми навчального процесу доповнюються самостійною роботою студентів, консультаціями викладачів, підготовкою кваліфікаційної (магістерської) роботи.