Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра іноземних мов професійного спрямування забезпечує викладання курсів іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою та іспанською) для студентів бакалавріату, магістратури та аспірантури економічних, гуманітарних та природничих спеціальностей немовних факультетів Донецького національного університету імені Василя Стуса. Перелік курсів наступний:
• Іноземна мова за професійним спрямуванням;
• Наукова комунікація іноземною мовою;
• Теорія і практика перекладу;
• Практикум перекладу;
• Переклад професійно орієнтованих текстів;
• Іноземна мова спеціальності;
• Ділова іноземна мова;
• Письмовий переклад та ділова іноземна мова;
• Письмовий переклад;
• Практичний курс іноземної мови;
• Теоретичний курс іноземної мови;
• Іноземна мова професійного спілкування.
Колектив кафедри складається з 8 штатних працівників ( з них 4 – кандидати наук, доценти кафедри, 1 – старший викладач, 3 – асистенти кафедри).
Викладачі кафедри брали участь у проекті Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України щодо вироблення «Національної програми з англійської мови професійного спрямування» (для університетів). Викладачі кафедри і на сучасному етапі продовжують активно співпрацювати з Британською Радою, підвищуючи свою професійну майстерність завдяки участі в значній кількості різноманітних заходів та тренінгів у рамках проекту «Англійська для університетів», зокрема, ATE (Academic Teaching Excellence — вдосконалення вмінь та навичок проведення англійською мовою лекцій та практичних занять з фахових дисциплін), EAP (English for Academic Purposes — вдосконалення вмінь та навичок викладання англійської мови для академічних цілей студентам магістратури), CiVELT (English for Specific Purposes — вдосконалення вмінь та навичок викладання англійської мови професійного спрямування), ESP Module Design — вдосконалення вмінь укладання робочих програм з англійської мови професійного спрямування), English for Academics — вдосконалення вмінь та навичок написання наукових статей, анотацій, розробка тематичних презентацій).
Пріоритетними завданнями для колективу кафедри є передусім вдосконалення якості викладання іноземних мов відповідно до міжнародних стандартів і активне застосування новітніх методик та інформаційних технологій у навчально-виховному процесі.

Велика  увага  приділяється  методичній та науковій роботі. Кафедра  щорічно (з 2014 р.) проводить всеукраїнську науково-практичну студентську конференцію, яка набула статусу міжнародної. Важливим є використання лише англійської мови під час виступу та дискусії.

Відбувається  обмін  досвідом з кафедрами іноземних мов інших вищих навчальних закладів нашої країни та зарубіжжя: викладачі кафедри працювали в університетах Великобританії і США. Для підвищення методичного рівня  насамперед молодих викладачів кафедри проводяться методичні семінари, присвячені найактуальнішим питанням навчання іноземних мов.

Всеукраїнська студентська олімпіада 2020

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1580 від 17.12.2019 р., на базі Донецького національного університету імені Василя Стуса буде проведено II етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Англійська мова» для закладів вищої освіти України, де англійська мова не є спеціальністю. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади проводитиметься у два тури: 25 березня 2020 року – І тур (заочний), під час якого учасники виконуватимуть на платформі «Moodle» тестові завдання на аудіювання, читання та використання мови; 14-15 травня 2020 року – ІІ тур (очний), завдання якого включають написання есе та непідготовлене усне спілкування з членами журі на запропоновану тему. Другий тур ІІ етапу Олімпіади відбудеться за адресою: факультет іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса, вул. Академіка Янгеля, 4, м. Вінниця, 21007. ​Детальніше:

Інфолист ІІ етап Всеукр._англ.мова 2020.pdf

Програма ІІ етапу Всеукр.олімпіади з англ.мови 2020.pdf

Завідувач кафедри

Калініченко Віра Ігорівна

к.філол.н, доцент кафедри, в. о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов професійного спрямування поєднує освітні та наукові традиції двох кафедр, які після переміщення Донецького національного університету імені Василя Стуса до м. Вінниця об’єднали свої зусилля на збереженні та підвищенні якості підготовки фахівців. Це кафедри англійської  мови  для  природничих  і гуманітарних спеціальностей та англійської мови для економічних  спеціальностей…