General information about the faculty

Про факультет

Факультет іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса є навчально-методичним осередком у центральному регіоні України в галузі 035 Філологія 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно).

Викладачі факультету забезпечують набуття студентами фундаментальних знань, а також проводять наукові дослідження з сучасних напрямів лінгвістики.

Факультет здійснює фундаментальну підготовку бакалаврів та магістрів денної форми навчання.

Кафедри

Кафедра теорії і практики перекладу

Кафедра англійської філології

Кафедра германської філології

Кафедра романської філології та світової літератури

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Декан факультету

Оленяк Мар’яна Ярославівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Шановні студенти!

Вся інформація щодо поточних моментів учбового процесу (розклади занять, заліків, екзаменів, програми курсів і література до них, питання до заліків і екзаменів) знаходиться на порталі факультету.

Історія факультету

Першим деканом факультету з 1973 до 1976 року була Писаревська Надія Михайлівна. З 1976 до 1987 рр. факультет очолювала кандидат філологічних наук, доцент Єжкова Руфь Валентинівна. З 1987 року факультетом іноземних мов керує декан Каліущенко Володимир Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи, заслужений діяч освіти України…