Кафедра англійської філології

Кафедра англійської філології

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях, які мають поєднувати високу професійну компетентність у галузі англійської філології з загальною культурою і здатністю до впровадження і використання сучасних лінгвістичних досліджень та нових методик викладання іноземних мов у навчальних закладах різних рівнів: у загальноосвітніх школах, школах з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та у вищих навчальних закладах. Виконання цього завдання покладено на  висококваліфікованих (штатних і позаштатних) викладачів, серед яких 1 професор, 3 доцентів, кандидатів філологічних наук, 2 старші викладачі та 2 асистенти. Кафедра англійської філології постійно дбає про формування стабільного резерву викладацьких кадрів. Щорічно після закінчення державних іспитів кращі випускники отримують рекомендації в аспірантуру і призначення на посаду викладача кафедри.

 

Одним із важливих напрямків діяльності кафедри є підвищення рівня фахової теоретичної та практичної підготовки студентів шляхом удосконалення існуючих методик викладання англійської мови і шляхом ознайомлення з новим досвідом роботи в інших навчальних закладах України та зарубіжжя. В цьому кафедрі допомагає співпраця з Інформаційним Центром Посольства США  – USIS –  у Києві, а також з Британською Радою.

Кафедра співпрацює з закордонними партнерами. Більшість викладачів кафедри пройшли стажування у навчальних закладах Лондона, Шеффілда, Нотінгема (Великобританія), Санта-Клари (США). До навчального процесу на кафедрі нерідко залучаються викладачі із Великобританії та США.

Кафедра дбає про підвищення наукового рівня студентів і залучення кращих з них до науково-дослідної роботи. Наукові роботи студентів кафедри відзначаються на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і нагороджуються дипломами переможців чи заохочувальними дипломами. У 2019 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із галузі «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)», за результатами якого диплом ІІ ступеня отримала Маргарита Куца, студентка 1 курсу СО Магістр спеціальності «Англійська мова і література (переклад включно)» (керівник – к.філ.н. О. О. Залужна).

Випускники кафедри працюють у багатьох містах України та інших країн.  Вони завдячують колективу кафедри своїми знаннями і відмінними професійними уміннями.

Завідувач кафедри

Залужна Ольга Олексіївна

В. о. завідувача кафедри англійської філології, к.філол.н., доцент кафедри.

Освітні програми

Спеціальність 035 Філологія Освітня програма «Англійськова мова і переклад» (СО «Бакалавр», СО «Магістр») 

Мета освітньої програми 035.041 Англійська мова і переклад – підготувати висококваліфікованого працівника, який здатний не тільки викладати англійську мову та літературу, перекладати, але й розробляти нові методики навчання, виконувати управлінські функції в закладах освіти, проводити педагогічні дослідження, впроваджувати інновації, відповідати вимогам сучасного освітнього простору. У процесі підготовки фахівців основна увага приділяється вивченню фундаментальних лінгвістичних дисциплін, сучасних методів викладання англійської мови та перекладу. Фахівці з «Англійська мова і переклад» є одночасно лінгвістами і викладачами, перекладачами та мають змогу працювати як лінгвістами-дослідниками, так і перекладачами з двох іноземних мов (першої та другої), викладачами мов і літератур.