History of the department

Історія кафедри

До 2014 р. добре згуртований колектив досвідчених і молодих викладачів очолював доктор філологічних наук, професор Каліущенко Володимир Дмитрович, під його керівництвом працювало 3 доктори наук, 10 кандидатів філологічних наук.

З 2014 р. в. о. завідувача кафедри призначено доцента Данцл Ларису Сергіївну.

Більшість співробітників кафедри наразі є випускниками нашого факультету, які пройшли стажування у відомих навчальних закладах Німеччини.

Викладачі та співробітники кафедри з моменту їхнього створення успішно поєднували навчальний процес та наукову роботу.  Пріоритетні наукові напрямки кафедри – типологічне і зіставне мовознавство і діахронічні дослідження германських мов (провідними фахівцями кафедри були професори В. Д. Каліущенко, О. Р. Басиров, Л. М. Ягупова).Разом з Інститутом вивчення Німеччини і кафедрою історії німецької мови Рурського університету було реалізовано науковий проект за фінансовою підтримкою Фонду Фольксваген. Вагомими здобутками цього проекту стали монографія „Typologie denominaler Verben“. – Tübingen, 2000 (автор – проф. В. Д. Каліущенко), і два підручники з країнознавства Німеччини: “Deutschland: Wandel durch Zeiten“ (автор – доц. Л. І. Кислякова) і “Deutschland: Streifzuge durch die Kultur“ (автори – доц. Л. І. Кислякова і М. В. Борисенко).Високий рівень підготовки фахівців на кафедрі досягається вмілим поєднанням професіоналізму з матеріальним і методичним забезпеченням навчального процесу. До послуг студентів добре обладнані навчальні аудиторії, комп’ютерний клас, широкий вибір художньої літератури, значний фонд аудіо- і відеозаписів, сучасні ноутбуки. Наявність сучасного технічного обладнання позитивно впливає на якість навчального процесу, а відтак і на рівень фундаментальної та фахової підготовки студентів. Не випадково Інститут ім. Гете (Німеччина, м. Мюнхен), який займається розповсюдженням знань з німецької мови і культури в багатьох країнах світу і має свій філіал у Києві, відкрив при кафедрі два свої центри – Навчально-методичний центр та Центр вивчення німецької мови (до 2014 р.). Інститут ім. Гете також проводив на базі кафедри регіональні семінари. Фахівці з Німеччини – стипендіати Фонду Роберта Боша і Німецької служби академічних обмінів (DAAD) проводять заняття зі студентами з розмовної практики та перекладу. Кращі студенти мають можливість на підставі тестування та конкурсу отримати від DAAD стипендію для навчання в одному з університетів Німеччини за своїм вибором.Навчально-матеріальні можливості і зусилля кваліфікованого колективу викладачів дають помітні результати. На всеукраїнських олімпіадах з німецької мови наші студенти вже традиційно займають призові місця. У 2003-2006 р. цю олімпіаду проводила саме наша кафедра германської філології за дорученням Міністерства освіти і науки України. Студенти кафедри не тільки добре володіють німецькою мовою, але й мають умови для наукового пошуку. Вони завжди брали участь у всеукраїнських наукових студентських конференціях і отримували дипломи за кращі наукові повідомлення. Саме такими випускниками щорічно поповнюється і оновлюється професорсько-викладацький колектив кафедри. Випускники кафедри успішно здійснюють свою самостійну трудову діяльність. Вони викладають німецьку мову в школах, в середніх та вищих навчальних закладах, працюють перекладачами на фірмах, в банках та в державних установах не тільки в Україні, але й у багатьох країнах СНД.

Під час перехідних процесів з осені 2014 по літо 2017 обов’язки завідувачів кафедр виконували Данцл Л. С., Білецька О. В. Наразі завідувачем кафедри обрано кандидата філологічних наук, доцента Чоботаря Олексія Васильовича.