Обрати сторінку

Про факультет

Про факультет

Факультет іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса є навчально-методичним осередком у центральному регіоні України в галузі 035 Філологія 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно).

Викладачі факультету забезпечують набуття студентами фундаментальних знань, а також проводять наукові дослідження з сучасних напрямів лінгвістики.

Факультет здійснює фундаментальну підготовку бакалаврів та магістрів денної форми навчання.

Декан факультету

Оленяк Мар’яна Ярославівна

Кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Шановні студенти!

Вся інформація щодо поточних моментів учбового процесу (розклади занять, заліків, екзаменів, програми курсів і література до них, питання до заліків і екзаменів) знаходиться на порталі факультету.

Історія факультету

Першим деканом факультету з 1973 до 1976 року була Писаревська Надія Михайлівна. З 1976 до 1987 рр. факультет очолювала кандидат філологічних наук, доцент Єжкова Руфь Валентинівна. З 1987 року факультетом іноземних мов керує декан Каліущенко Володимир Дмитрович, доктор філологічних наук, професор, академік Академії наук вищої школи, заслужений діяч освіти України.