History of the department

Історія кафедри

Кафедра романських мов і світової літератури поєднує освітні та наукові традиції двох кафедр, які після переміщення Донецького національного університету імені Василя Стуса до м. Вінниця об’єднали свої зусилля для збереження якості підготовки фахівців. Кафедра романських мов була створена у 1966 році. Відтоді ця кафедра стала провідною в Донецькому регіоні у підготовці висококваліфікованих спеціалістів з французької мови.

На кафедрі працюють кваліфіковані фахівці, які є великими ентузіастами французької, іспанської, італійської мов і їх викладання. Вони докладають багато зусиль, щоб студенти у повному обсязі опанували мелодійну, вишукану французьку мову. Вони готують студентів до їх майбутньої професійної діяльності, застосовуючи класичні і нові методики викладання. У багатьох містах і селах України, а також за кордоном, успішно працюють випускники нашої кафедри.

Кафедра романських мов дбає про те, щоб студенти були інформовані про події в сучасному суспільно-політичному та мистецькому житті Франції. Тут можна ознайомитися з публікаціями французької преси, дізнатися про останні новини у світі з передач французького телебачення, отримати необхідні матеріали для наукової роботи чи самоосвіти. До послуг студентів на кафедрі словники, посібники, підручники, фоно- та відеоматеріали, довідники тощо. Викладачі та співробітники кафедр з моменту їхнього створення успішно поєднували навчальний процес та наукову роботу.

 

Професорсько-викладацький склад кафедри романських мов і світової літератури забезпечує освітню діяльність СО «Бакалавр» та СО «Магістр» з:

  • першої іноземної мови (французької) за спеціальністю 035 Філологія, 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), освітньою програмою «Французька мова і переклад»;
  • другої іноземної мови (французької та іспанської) за спеціальністю
    035 Філологія, 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), освітніми програмами «Англійська мова і переклад», «Німецька мова і переклад»;
  • історії зарубіжної літератури за спеціальностями 035 Філологія,
    05 Романські мови та літератури (переклад включно), освітньою програмою «Французька мова і переклад», 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), освітніми програмами «Англійська мова і переклад», «Німецька мова і переклад»;
  • латинської мови за спеціальностями 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), освітньою програмою «Французька мова і переклад», 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно), освітніми програмами «Англійська мова і переклад», «Німецька мова і переклад»; 091 Біологія; 101 Екологія; 034 культурологія;
  • загальнотеоретичних дисциплін, зокрема «Основи теорії мовної комунікації», «Методологія та методи наукових досліджень», «Типологічна та соціолінгвістична характеристика мови», «Основи спецфілології та лінгвістичних досліджень» та ін.

Наукова діяльність кафедри

Кафедра є організатором щорічної Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов», а також займається підготовкою випусків збірника наукових праць «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах» (відповідальна особа – к.філол.н., ст. викл. Ігнатенко Д.Є.).

Завідувачем кафедри обрано кандидата філологічних наук, доцента Компанець Тетяну Михайлівну.