Обрати сторінку

Історія кафедри романських мов і світової літератури

Історія кафедри

Кафедра романських мов і світової літератури поєднує освітні та наукові традиції двох кафедр (кафедри французької мови й кафедри світової літератури і класичної філології), які після переміщення Донецького національного університету імені Василя Стуса до м. Вінниця об’єднали свої зусилля для збереження якості підготовки фахівців. Кожна з цих кафедр має давню історію і відзначається значними здобутками у педагогічній сфері, а також видатними науковими досягненнями.

Кафедра французької мови існувала з 1966 року (з 1996 року – кафедра романських мов, а з 2004 року – кафедра романської філології). Відтоді ця кафедра стала провідною в Донецькому регіоні у підготовці висококваліфікованих спеціалістів з французької мови та ініціювала створення центру французької мови при Донецькому національному університеті. Мета центру – популяризація французької мови та культури у регіоні, проведення навчальних семінарів та різноманітних культурних заходів для викладачів і студентів. Склавши спеціальний іспит з французької мови, здобувачі отримували диплом, який відповідав стандартам дипломів у Франції. З 2002 по 2014 рр. на кафедрі викладали французьку як першу, іспанську мову як другу та італійську мову як третю іноземну мову, внаслідок чого кафедру й було перейменовано на кафедру романської філології.

Кафедра світової літератури і класичної філології (1997-2014 рр.) Донецького національного університету має чи не найдавнішу історію, оскільки розпочала свою діяльність ще з часів заснування Сталінського педагогічного інституту в 1937 р. (на той час це була кафедра російської та зарубіжної літератури історико-філологічного факультету). Кафедра завжди була забезпечена висококваліфікованими викладачами. Завідувачем кафедри 17 років був почесний доктор ДонНУ імені Василя Стуса, доктор філологічних наук, професор Михайло Григорович Сенів. На кафедрі функціонувала докторантура зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, стаціонарна і заочна аспірантура із таких спеціальностей: 10.01.04 – література зарубіжних країн, 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; 10.02.15 – загальне мовознавство. Після переміщення Донецького національного університету до м. Вінниця, М.Г. Сенів став завідувачем вже об’єднаної кафедри романських мов і світової літератури, яку очолював до 2018 року.

У 2018-2019 рр. в.о. завідувача кафедри було обрано к. філол. н. доц. Компанець Т.М.

З 2019 р. в.о. завідувача кафедри – к. філол. н. ст. викладач Ігнатенко Д.Є.