Volovyk Anna Anatoliivna

Volovyk Anna Anatoliivna

Candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of Theory and Practice of Translation at Vasyl’ Stus Donetsk National University

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nxrPXA4AAAAJ&hl=ru

Orcid: https://orcid.org/0000-0001-5362-5328

2011 – Kyiv National Linguistic University; Master’s Degree in Philology;

2011 – 2012 – an instructor of the Department of Comparative Linguistics and Theory and Practice of Translation at Kyiv National Linguistic University;

2019 – a public defense of the candidate’s dissertation on “Fairy tale symbols from translational perspective” at Kyiv National Linguistic University; specialty 10.02.16 “Translation Studies”;

2020 – certificates of advanced training on “Basics of SDL Trados” and “Basics of Translation” under the auspices of the translation school “LinguaContact”.

Articles in Professional Publications of Ukraine:

 1. Воловик А.А. Відтворення символіки чарівної казки у перекладі: характерологічний контекст // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Філологія», 2017. № 31(3). С. 108—110.
 2. Воловик А.А. Гіпотекстовий рівень жанру казки: перекладацька інтерпретація символіки // Закарпатські філологічні студії, 2018. № 3. Т. 2. С. 125—131.
 3. Воловик А.А. Композиційна домінанта казки з погляду перекладацької інтерпретації символіки // Львівський філологічний часопис. 2018. № 4. С. 25—30.
 4. Воловик А.А. Символи горизонталі та вертикалі в казкових творах та специфіка їх відтворення у перекладі // Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов», 2019. № 90. С. 61—68.
 5. Воловик А.А. Символіка кордону в народній казці та тактики її відтворення // Філологічні трактати. 2019. № 3-4 (11). С. 23—32

Conferences:

 1. Воловик А.А. Symbols in Folk Tales: Translational Perspective // Studies in Linguistics, Anglophone Literatures and Cultures, 2019. Vol. 24. P. 17—27.
 2. Воловик А.А. Symbols of space in folktales: translational perspective // Тези доповідей Х наукової конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» (м. Харків, 4–5 квітня 2019 р.). Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2019. С. 138—140.
 3. Воловик А.А. Особливості формування хронотопного контексту жанру чарівної казки // Тези доповіді міжнародної науково-практичної конференція «Україна і світ: діалог мов та культур» (м. Київ, 11–13 квітня 2018 року). Київ: Видавничий центр КНЛУ, 2018. С. 476—478.
 4. Воловик А.А. Поняття «символ» з огляду теорії та практики перекладу: теоретичний аспект // Збірник наукових праць / за заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка. К.: Аграр Медіа Груп, 2018. C. 3—7.
 5. Воловик А.А. Специфіка формування характерологічного контексту жанру чарівної казки // Тези доповіді міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми філологічної науки: сучасні наукові дискусії” (м. Одеса, 23–24 березня 2018 р.). Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2018. С. 182—184.

International Scientific Publications:

 1. Воловик А.А. Теоретичні засади дослідження жанру чарівної казки: перекладознавчий аспект // Science and Education a New Dimension. Philology. VI (42), Issue: 149, 2018. С. 69—71.
 2. Воловик А.А., Демецька В.В. Символіка центру в жанрі казки та специфіка її відтворення у перекладі // Молодий вчений, 2019. № 6 (70). С. 57—61.

Membership in Professional Associations:

Member of the Ukrainian branch of the International Association of Teachers of English as a Foreign Language in Ukraine (IATEFL Ukraine).