Обрати сторінку

Історія кафедри

Історія кафедри

Кафедра іноземних мов професійного спрямування поєднує освітні та наукові традиції двох кафедр, які після переміщення Донецького національного університету імені Василя Стуса до м. Вінниця об’єднали свої зусилля на збереженні та підвищенні якості підготовки фахівців. Це кафедри англійської  мови  для  природничих  і гуманітарних спеціальностей та англійської мови для економічних  спеціальностей.

Викладачі та співробітники кафедр з моменту їхнього створення успішно поєднували навчальний процес та наукову роботу.

Історія  кафедри  англійської  мови  для  природничих  і гуманітарних спеціальностей (до 2002 року – кафедра англійської мови) починається у 1969 році – фактично з перших років заснування університету. Сьогодні викладачі кафедри навчають англійської мови студентів і аспірантів шести факультетів нашого університету (математичного, фізичного, хімічного, біологічного, філологічного та історичного), читаючи практичні курси англійської мови, курс англійської мови для ділового  спілкування, курс теорії перекладу (для студентів спеціальності “Міжнародні відносини”), а також академічної англійської мови для аспірантів. Викладачі кафедри проводять наукові дослідження у сферах педагогіки, методики, літератури, беруть активну участь у роботі міжнародної наукової конференції “Мова і культура” ім. проф. С. Бураго (м. Київ), а також у регіональних конференціях. Чимало уваги приділяється  науковій роботі зі студентами: щорічно на факультетах організовуються студентські наукові конференції, олімпіади, участь в яких готує студентів і до міжнародних  проектів.

Кафедра уклала договір про творчу співпрацю з кафедрою іноземних мов Донецького державного інституту економіки і торгівлі, з кафедрою іноземних мов для професійного спілкування Донецького національного політехнічного університету та з кафедрою іноземних мов Національного гірничого університету. Кафедра також постійно співпрацює з Британською радою, Центром наукових досліджень і викладання іноземних мов (НАН України, м. Київ), Центром  навчання  німецької мови ім. Гете при нашому факультеті іноземних мов.

Кафедра англійської мови для економічних спеціальностей була створена 1 вересня 2001 року. Згідно з навчальними планами кафедра брала участь у підготовці з англійської мови бакалаврів, магістрів і аспірантів. Темою науково-методичної роботи цієї кафедри була “Методика викладання англійської мови професійного спілкування (ESP)”, підсумки якої підводилися щорічно під час проведення науково-методичних конференцій. Колектив кафедри був задіяний у проекті Міністерства освіти і науки та Британської Ради в Україні з розробки національної «Програми з англійської мови для професійного спілкування» (для університетів), в апробації  підручника «Inside Out» британського видавництва «Macmillan» та інших міжнародних проектах.

Кафедра іноземних мов професійного спрямування активно залучає студентів різних факультетів до участі в англомовних заходах, зокрема у Міжнародній конференції, яка щорічно проводиться кафедрою восени, а також до святкування цікавих подій. Колективом кафедри іноземної мови професійного спрямування ФІМ було проведено пізнавально-виховний англомовний захід для студентів нелінгвістичних спеціальностей нашого університету, присвячений відзначенню традиційного американського свята Halloween. Запальна вечірка за участі представників усіх немовних факультетів нашого вишу – «Halloween Party» – відбулася в актовій залі корпусу № 2 ДонНУ ім. Василя Стуса по вул. Академіка Янгеля, 4.