Обрати сторінку

Кафедра романських мов і світової літератури

Кафедра романських мов і світової літератури

Професорсько-викладацький склад кафедри романських мов і світової літератури забезпечує освітню діяльність за спеціальністю 035 Філологія, освітніми програмами «Французька мова і переклад», «Англійська мова і переклад», «Німецька мова і переклад» з таких дисциплін:

СО «Бакалавр»:

  • перша іноземна мова (французька);
  • друга іноземна мова (французька та іспанська);
  • історія зарубіжної літератури;
  • загальнотеоретичні дисципліни, зокрема «Основи теорії мовної комунікації», «Основи лінгвістичних досліджень».

СО «Магістр»:

  • друга іноземна мова (французька та іспанська);
  • загальнотеоретичні дисципліни, зокрема «Методологія та методи мовознавчих та літературознавчих досліджень. Підготовка кваліфікаційної (магістерської) роботи» та ін.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання французької, іспанської мов студентам факультету іноземних мов. Викладачі кафедри проводять лекційні і практичні заняття, індивідуальні консультації, виступають керівниками асистентської та виробничої практик, розробляють робочі освітні програми, публікують науково-методичні праці. Викладачі готують студентів до їх майбутньої професійної діяльності, застосовуючи класичні і нові методики викладання, займаються науковою і організаційною роботою. 

Кафедра романських мов і світової літератури дбає про те, щоб студенти були проінформовані про події в сучасному суспільно-політичному та мистецькому житті Франції. На кафедрі можна ознайомитися з публікаціями французької та іспанської преси, отримати необхідні матеріали для наукової роботи чи самоосвіти. До послуг студентів на кафедрі словники, посібники, підручники, фоно- та відеоматеріали, довідники тощо.

Кафедра романських мов плідно співпрацює з Французьким Інформаційно-методичним центром. Представники Посольства Франції в Україні часто відвідують кафедру, читають лекції, беруть участь у конференціях, диспутах та інших заходах. 

Звичайно, життя кафедри – це не тільки навчальні та методичні проблеми. Студенти активно  займаються наукою, беруть участь у науково-методичних конференціях різних рівнів і досягають успішних результатів. 

Кафедра є організатором щорічної Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов», а також займається підготовкою випусків збірника наукових праць «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах» (відповідальна особа – к. філол. н., ст. викл. Ігнатенко Д.Є.).

Завідувач кафедри

Ігнатенко Дарина Євгенівна

канд. філол. н., в. о. завідувача кафедри романських мов і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

Кафедра романських мов і світової літератури поєднує освітні та наукові традиції двох кафедр (кафедри французької мови й кафедри світової літератури і класичної філології), які після переміщення Донецького національного університету імені Василя Стуса до м. Вінниця об’єднали свої зусилля для збереження якості підготовки фахівців. Кожна з цих кафедр має давню історію і відзначається значними здобутками у педагогічній сфері, а також видатними науковими досягненнями.

Освітні програми

Спеціальність 035.05 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька (Французька мова і переклад)

Освітньо-професійна програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача іноземної мови і літератури та перекладача. Викладання профільних дисциплін виключно іноземними мовами, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання наукових досліджень в галузі філології, проходження виробничої практики (перекладацької).

https://drive.google.com/drive/folders/1qzPt1vh4sSqJtyzVMtNLqgsye1Yi67E8