Обрати сторінку

Кафедра англійської філології

Кафедра англійської філології

Основною метою діяльності кафедри є забезпечення потреби регіону у висококваліфікованих фахівцях, які мають поєднувати високу професійну компетентність у галузі англійської філології з загальною культурою і здатністю до впровадження і використання сучасних лінгвістичних досліджень та нових методик викладання іноземних мов у навчальних закладах різних рівнів: у загальноосвітніх школах, школах з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та у вищих навчальних закладах. Виконання цього завдання покладено на висококваліфікованих (штатних і позаштатних) викладачів, серед яких 1 доктор філологічних наук, 5 кандидатів філологічних наук, 1 старший викладач та 2 асистенти. Кафедра англійської філології постійно дбає про формування стабільного резерву викладацьких кадрів. Щорічно після закінчення державних іспитів кращі випускники отримують рекомендації в аспірантуру і призначення на посаду викладача кафедри.

Одним із важливих напрямків діяльності кафедри є підвищення рівня фахової теоретичної та практичної підготовки студентів шляхом удосконалення існуючих методик викладання англійської мови і шляхом ознайомлення з новим досвідом роботи в інших навчальних закладах України та зарубіжжя. В цьому кафедрі допомагає співпраця з Інформаційним Центром Посольства США – USIS – у Києві, а також з Британською Радою. 

Кафедра співпрацює з закордонними партнерами. До навчального процесу на кафедрі нерідко залучаються викладачі із Великобританії та США.

Кафедра дбає про підвищення наукового рівня студентів і залучення кращих із них до науково-дослідної роботи. Наукові роботи студентів кафедри відзначаються на всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт і посідають призові місця. У 2019 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із галузі «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)» диплом ІІ ступеня отримала Маргарита Куца, студентка 1 курсу СО Магістр (науковий керівник – к.філол.н. О.О. Залужна). У 2020 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із галузі «Германські мови (англійська, німецька)» диплом ІІ ступеня отримала Головенько Віта, студентка 4 курсу СО Бакалавр (керівник – к. філол. н. О.О. Залужна). У 2021 році у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із галузі «Германські мови (англійська, німецька)» диплом І ступеня отримала Ходанович Анастасія, студентка 4 курсу СО Бакалавр (керівник – к. філол. н. О.О. Залужна); у ІІ турі Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт (Кремечнук, 2021 р.) за спеціальністю 035 «Філологія» диплом І ступеня отримала Головенько Віта, студентка 1 курсу СО Магістр (керівник – к. філол. н. О.О. Залужна).

Крім того, в 2021 році студентка 4 курсу СО Бакалавр Роллер Аліна стала переможцем (диплом ІІ ступеня) на ХІІ Міжвузівському конкурсі молодих перекладачів (м. Київ), а студентка 1 курсу СО Бакалавр Джоган Вікторія стала призеркою (ІІІ місце в номінації Переклад поетичного твору з англійської мови на українську мову) на XV Всеукраїнському студентському конкурсі перекладу «Художнє слово в світовій культурі» (м. Сєвєродонецьк).

Завдяки високим науковим досягненням студенти кафедри також стають переможцями в щорічному конкурсі ДонНУ імені Василя Стуса «Молодий науковець року» в номінації Кращий студент-науковець року з гуманітарних наук (Долженко А. (2017 р.), Куца Маргарита (2019 р.), Головенько Віта (2020 р.).

Випускники кафедри працюють у багатьох містах України та інших країн (США, Великобританія, Австралія, Канада, Німеччина, Франція, Латвія, Польща, Китай тощо). Вони завдячують колективу кафедри своїми знаннями і відмінними професійними уміннями.

Завідувач кафедри

Залужна Ольга Олексіївна 

к. філол. н., завідувачка кафедри англійської філології, доцентка кафедри англійської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса 

Освітні програми

Спеціальність 035 Філологія Освітня програма «Англійськова мова і переклад» (СО «Бакалавр», СО «Магістр») 

Мета освітньої програми 035.041 Англійська мова і переклад – підготувати висококваліфікованого працівника, який здатний не тільки викладати англійську мову та літературу, перекладати, але й розробляти нові методики навчання, виконувати управлінські функції в закладах освіти, проводити педагогічні дослідження, впроваджувати інновації, відповідати вимогам сучасного освітнього простору. У процесі підготовки фахівців основна увага приділяється вивченню фундаментальних лінгвістичних дисциплін, сучасних методів викладання англійської мови та перекладу. Фахівці з «Англійська мова і переклад» є одночасно лінгвістами і викладачами, перекладачами та мають змогу працювати як лінгвістами-дослідниками, так і перекладачами з двох іноземних мов (першої та другої), викладачами мов і літератур.