Обрати сторінку

Абітурієнту

Абітурієнту

Шановний друже!

Ти зробив свій вибір і став студентом факультету іноземних мов Донецького національного університету, одного з найпрестижніших вищих навчальних закладів нашої країни, Ти хочеш вивчати іноземні мови — одну, дві, три? Це не тільки дуже цікаво, але й важливо, бо наше століття вирізняється тенденціями до глобалізації. Це соціально-економічні, суспільно-політичні та інші процеси, які відбуваються на нашій планеті і охоплюють майже всі країни.

Факультет іноземних мов Донецького національного університету – провідний навчальний та науково-методичний центр регіону. Ми даємо Вам всебічні знання, які допоможуть стати освіченими, культурними громадянами кашої країни і конкурентноспроможними спеціалістами на ринку праці.

Першими осередками, в яких проводились наукові пошуки і здійснювалася підготовка високоосвічених людей, були університети (від латинського universitas – сукупність). I в наші дні університети і їх структурні підрозділи – факультети і кафедри – залишаються провідними центрами підготовки перекладачів, педагогів і учених. Не є винятком і наш факультет. Нехай Вам – ерудованим, допитливим, закоханим у філологію, у вивчення мов – щастить на нашому факультеті іноземних мов, де створено всі умови і для опанування мовами, і для глибокого і всебічного їх дослідження!

Бакалавріат

Освітньо-кваліфікаційний рівень особи, яка на основі повної загальної середньої освіти здобула базову вищу освіту, фундаментальні і спеціальні вміння та знання щодо узагальненого об’єкта праці (діяльності), достатні для виконання завдань та обов’язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді діяльності.

Термін навчання становить 4 роки відповідною до напряму підготовки за спеціальністю. Особа, яка отримала диплом бакалавра, після складання спеціальних іспитів на конкурсній основі має право безкоштовно або на платній основі (це буде залежати від кількості безкоштовних місць і особистих успіхів випускника) продовжити освіту з метою отримання наступного рівня — магістра.

Диплом бакалавра є свідоцтвом отримання повноцінної базової вищої освіти. Він надає випускникові право при працевлаштуванні займати ті посади, які передбачають наявність вищої освіти відповідно до їх кваліфікаційних вимог.

Магістратура

Магістр — це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та вміння дослідницького й інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та виробництва нових знань для вирішення проблемних професійних завдань у певній галузі.

Магістерська програма базується на поглибленій спеціалізації, індивідуалізації, проведенні наукових досліджень. Вона орієнтована на підготовку фахівців для науково-дослідної і педагогічної діяльності, для роботи в галузі наукоємних технологій. Характерною рисою фахівця-магістра має стати високий рівень методологічної культури, творче володіння методами пізнання та діяльності, вирішення нестандартних, інноваційних задач.

Додаткові освітні пропозиції

Освітня діяльність та додаткові освітні послуги