Обрати сторінку

Наукова діяльність

Наукова діяльність

На факультеті створено сприятливі умови для творчого розвитку талановитих студентів, зокрема для розвитку здібностей до наукових досліджень. Кращі випускники, які виявили високий рівень таких здібностей, мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі.

Факультет відрізняється довгим шляхом втілення наукових пошуків, що виявився у становленні власної типологічної школи на чолі з професором В.Д. Каліущенком («Германістика, типологія, порівняльні дослідження лексики і словотвору»). Школа порівняльно-типологічного мовознавства була першою в Україні і займала провідне місце у вихованні фахівців цієї сфері та підготовці кандидатів наук. Протягом 20 років під керівництвом В.Д. Каліущенка було захищено чимало кандидатських дисертацій та 5 докторських.
З 1998 року наукові дослідження публікувалися у фаховому виданні «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах» та науковому журналі «Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання». На зміну щорічному Міжнародному лінгвістичному семінару «Компаративістика і типологія в сучасній лінгвістичній науці: здобутки і проблеми» прийшли масштабні наукові стажування співробітників кафедри германської філології, форуми та конференції за фінансової підтримки Німецької служби академічних обмінів (ДААД) (в кооперації з університетами Дуйсбурга – Ессена, Бохума), активізувавши співробітництво з науковцями з Німеччини.

Щорічно (починаючи з 1996 року) на факультеті проводиться міжвузівська студентська наукова конференція “Зіставне вивчення германських і романських мов і літератур”. За підсумками конференції видається збірник студентських наукових робіт. Щорічно студенти отримують дипломи переможця та заохочувальні дипломи на Всеукраїнському конкурсі наукових  робіт, посідають призові місця на всеукраїнських студентських олімпіадах з іноземних мов.

22-23 березня 2019 р. студентка 4 курсу Вероніка Подолян зі спеціальності «Переклад» посіла 3 місце у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (керівник – к. філ. н. Я.В. Григошкіна).

24-25 квітня 2019 р. в Київському національному лінгвістичному університеті проводився ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Романо-германські мови та літератури (з методикою їх викладання)», за результатами якого диплом ІІ ступеня отримала Маргарита Куца, студентка 1 курсу СО Магістр спеціальності «Англійська мова і переклад» (керівник – к. філ. н. О.О. Залужна). У червні 2020 р. студентка кафедри англійської філології Віта Головенько (керівник – к. філ. н. О.О. Залужна) стала переможцем загальноуніверситетського конкурсу “Молодий науковець року” і отримала диплом ІІ ступеня. Кількість опублікованих студентських робіт, починаючи з 2002 року, складає більше 300.

Підвищення кваліфікації викладачі факультету здійснюють через стажування і відрядження за кордон. Викладачі, аспіранти і студенти факультету під час стажування в академічних інститутах країн ЄС і СНД працюють над індивідуальними науковими дослідженнями, беруть участь у конференціях і наукових семінарах.

ФІМ підтримує паралельне навчання у вищих навчальних закладах Німеччини, Великої Британії, США, Данії, Франції.

Поточні конференції ФІМ:

1) Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов», 25 січня 2021 року.

2) Міжвузівська наукова студентська конференція «Зіставне вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур», 12-13 квітня 2021 року.

Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції

“Сучасні дослідження мови та літератури”

Матеріали Міжвузівської наукової студентської конференції

“Зіставне вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур”

 

Збірник матеріалів конференції «Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences»
(Всеукраїнської конференції у 2016, 2017, міжнародної – у 2018 р.)