Обрати сторінку

Кафедра германської філології

Кафедра германської філології

Україна все активніше виходить на міжнародний рівень, посилює зв’язки з іншими країнами – у першу чергу з Німеччиною: помітно зростає значення німецької мови і потреба у фахівцях з високим рівнем володіння цією мовою. Саме таких фахівців готує вже понад 35 років кафедра германської філології (раніше вона мала назву «кафедра німецької мови»). Кафедра проводить грунтовну підготовку фахівців (зі спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) за освітньою програмою «Німецька мова і переклад» для роботи в різних галузях філології, освіти, включаючи вищу школу. Підготовка фахівців здійснюється за наступними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, з урахуванням нових потреб у суспільстві, що швидко змінюються.

За останні 20 років кафедра стала помітним явищем на германістичній карті нашої країни. Вперше в Україні тут було започатковано захист кандидатських дисертацій зі спеціальності 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство, відкрито аспірантуру з трьох спеціальностей, проводяться Всеукраїнські міжнародні семінари і конференції, в тому числі двічі конференції Асоціації германістів України.

Завідувач кафедри

Білецька Олена Всеволодівна

к.філол.н, доцент, в. о. завідувача кафедри германської філології, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса

Історія кафедри

До 2014 р. добре згуртований колектив досвідчених і молодих викладачів очолював доктор філологічних наук, професор Каліущенко Володимир Дмитрович, під його керівництвом працювало 3 доктори наук, 10 кандидатів філологічних наук.

Освітні програми

Спеціальність 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька (Німецька мова і переклад)

Освітньо-професійна програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача іноземної мови і літератури та перекладача. Викладання профільних дисциплін виключно іноземними мовами, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання наукових досліджень в галузі філології, проходження двох виробничих практик (перекладацької та викладацької), можливість стажування закордоном.