Освітньо-професійні програми

БАКАЛАВРІАТ

035 Філологія

035.041 Філологія Освітньо-професійна програма «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)». Завантажити освітню програму:   

ОП_Англійська_та_друга_іноземна_мови_та_літератури_(переклад_включно)_бакалавр_2019-3-62

035.043 Філологія Освітньо-професійна програма «Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)». Завантажити освітню програму:

 ОП_Німецька_та_друга_іноземна_мови_та_літератури_(переклад_включно)_бакалавр_2019-3-63

МАГІСТРАТУРА

035 Філологія

035.041 Філологія Освітньо-кваліфікаційна програма «Англійська мова і переклад»

 

035.043 Освітньо-кваліфікаційна програма СО «Магістр»

«Німецька_та_друга_іноземна_мови_та_літератури_(переклад_включно)».