Спеціальності

 

БАКАЛАВРІАТ

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Спеціальність 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська»

Освітня програма «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)». ОП_Англійська_та_друга_іноземна_мови_та_літератури_(переклад_включно)_бакалавр  

Мета програми полягає у формуванні фахівця-філолога, гармонізованої і інтегрованої у суспільство особистості, здатної усвідомлено і цілеспрямовано реалізовувати світоглядні принципи Університету, професійно та інноваційно вирішувати складні (у тому числі дослідницькі) задачі і проблеми в галузі філології, прагматично застосовувати на практиці адаптовані до потреб ринку знання.

Програма передбачає інтегрований розвиток іншомовної комунікативної компетентності до рівня, який забезпечує використання англійської мови у широкому колі реальних ситуацій приватної, суспільної та академічної сфери, при домінуванні прагматичної, соціокультурної і фахово-професійної компетентності та розвитку лінгвістичної компетентності до рівня С 1 за шкалою Ради Європи.
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, а також когнітивних і лінгвістичних знань, широкої загальнокультурної ерудиції, необхідних психологічних якостей, літературних здібностей для здійснення викладацької діяльності і
перекладацької діяльності у галузі письмового перекладу.

Програма передбачає генерування вмінь та компетентностей філолога-германіста, викладача англійської мови, перекладача. Викладання профільних дисциплін виключно англійською мовою, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання
наукових досліджень в галузі філології, проходження перекладацької практики, яка передбачає здійснення письмового перекладу науково-технічних, політичних, художніх, ділових текстів, а також інформаційних матеріалів з англійської мови державною, можливість стажування закордоном.

Спеціальність 035.043 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Освітня програма «Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)». ОП_Німецька_та_друга_іноземна_мови_та_літератури_(переклад_включно)_бакалавр 

Програма передбачає інтегрований розвиток іншомовної комунікативної компетентності до рівня, який забезпечує використання німецької мови у широкому колі реальних ситуацій приватної, суспільної та академічної сфери, при домінуванні прагматичної, соціокультурної і фахово-професійної компетентності та розвитку лінгвістичної компетентності до рівня С 1 за шкалою Ради Європи.
Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, а також когнітивних і лінгвістичних знань, широкої загальнокультурної ерудиції, необхідних психологічних якостей, літературних здібностей для здійснення викладацької діяльності і
перекладацької діяльності у галузі письмового перекладу. Програма передбачає генерування вмінь та компетентностей філолога-германіста, викладача німецької мови, перекладача.
Викладання профільних дисциплін виключно німецькою мовою, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання наукових досліджень в галузі філології, проходження перекладацької практики, яка передбачає здійснення письмового перекладу науково-технічних, політичних, художніх, ділових текстів, а також інформаційних матеріалів з німецької мови державною, можливість
стажування закордоном.

МАГІСТРАТУРА

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

035.41 Освітня програма «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)»

Мета програми полягає у формуванні фахівця-філолога, гармонізованої і інтегрованої у суспільство особистості, здатної усвідомлено і цілеспрямовано реалізовувати світоглядні принципи Університету, професійно та інноваційно вирішувати складні (у тому числі дослідницькі) завдання і проблеми в галузі філології, прагматично застосовувати на практиці адаптовані до потреб ринку знання, викладацької діяльності і перекладацької діяльності у галузі письмового перекладу.

035.43 Освітня програма «Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)»

«Німецька_та_друга_іноземна_мови_та_літератури_(переклад_включно)».

Мета програми полягає у формуванні фахівця-філолога, гармонізованої і інтегрованої у суспільство особистості, здатної усвідомлено і цілеспрямовано реалізовувати світоглядні принципи Університету, професійно та інноваційно вирішувати складні (у тому числі дослідницькі) завдання і проблеми в галузі філології, прагматично застосовувати на практиці адаптовані до потреб ринку знання. викладацької діяльності і перекладацької діяльності у галузі письмового перекладу.