Кафедри

Кафедра теорії і практики перекладу

Кафедра теорії і практики перекладу здійснює підготовку фахівців, які можуть виконувати кваліфіковану теоретичну, практичну та спеціальну роботу, пов’язану із застосуванням набутих знань, а також загальних та спеціальних компетентностей у галузі філологічних наук напряму підготовки 035 Філологія 035.04 Германські мови і літератури (переклад включно).

Підготовка фахівців на кафедрі передбачає оволодіння загальними, інтегральними та фаховими навичками, що дозволяють розв’язувати складні завдання і проблеми в галузі лінгвістики, літературознавства, фольклористики, перекладу в процесі професійної діяльності або навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Кафедра англійської філології

Кафедра здійснює підготовку фахівців, які є компетентними в галузі 035 Філологія, зокрема у германських мовах.

Випускники кафедри за спеціальністю 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) отримують підготовку для здійснення викладацької, навчально-виховної, науково-методичної та організаційно-керівницької діяльності в закладах системи освіти, перекладацької діяльності в установах усіх форм власності.

Кафедра германської філології

Кафедра готує фахівців (зі спеціалізації 035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька) за освітньою програмою «Німецька мова і переклад» для роботи в різних галузях філології, освіти, включаючи вищу школу. Підготовка фахівців здійснюється за наступними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, з урахуванням нових потреб у суспільстві, що швидко змінюються.

Освітньо-професійна програма передбачає генерування вмінь та компетентностей викладача іноземної мови і літератури та перекладача. Викладання профільних дисциплін виключно іноземними мовами, використання у процесі навчання лінгафонного кабінету, виконання наукових досліджень в галузі філології, проходження двох виробничих практик (перекладацької та викладацької), можливість стажування закордоном.

Кафедра романських мов і світової літератури

Кафедра готує фахівців (зі спеціалізації 035 Філологія (Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька) за освітньою програмою «Французька мова і переклад» для роботи в різних галузях філології, освіти, включаючи вищу школу. Підготовка фахівців здійснюється за наступними кваліфікаційними рівнями: бакалавр, магістр, з урахуванням нових потреб у суспільстві, що швидко змінюються

Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Кафедра іноземних мов професійного спрямування забезпечує викладання курсів іноземною мовою (англійською, німецькою, французькою та іспанською) для студентів бакалавріату, магістратури та аспірантури економічних, гуманітарних та природничих спеціальностей немовних факультетів Донецького національного університету імені Василя Стуса.