Конкурсні пропозиції та предмети

Конкурсні пропозиції та предмети

Правом на вступ до магістратури користуються особи, які успішно завершили навчання за програмами бакалавр або спеціаліст, склали необхідні іспити й пройшли за конкурсом.

Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті за спеціальностями певної кафедри, визначається розміром «квоти» на магістерську підготовку. Спеціалісти, які бажають продовжити освіту в магістратурі, зможуть це зробити тільки на платній основі, бо для них магістратура вважається отриманням другої вищої освіти.

Факультет Галузь знань Спеціальність Спеціалізація
(освітня програма)
Вступ за іншою спеціальністю Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Споріднені спеціальності Фахове випробування Мінімальний бал Додатковий
навчальний план
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Шифр Назва
Факультет іноземних мов 03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.04 Германські мови та літератури (переклад включно)


035.041 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури ( переклад включно) Ні 100 - 1р. 4м. - 6.020303 Філологія Фаховий іспит
Іноземна мова
140
130
Ні
035 Філологія
035.043 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) Ні 33 - 1р. 4м. - 6.020303 Філологія Фаховий іспит
Іноземна мова
140
130
Ні
035 Філологія