Обрати сторінку

Конкурсні пропозиції та предмети

Конкурсні пропозиції та предмети

Правом на вступ до магістратури користуються особи, які успішно завершили навчання за програмами бакалавр або спеціаліст, склали необхідні іспити й пройшли за конкурсом.

Максимальна кількість магістрантів, які можуть бути прийняті за спеціальностями певної кафедри, визначається розміром «квоти» на магістерську підготовку. Спеціалісти, які бажають продовжити освіту в магістратурі, зможуть це зробити тільки на платній основі, бо для них магістратура вважається отриманням другої вищої освіти.

Перелік акредитованих спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання за ступенем освіти “Магістр”

Галузь знань Спеціальність / Спеціалізація Освітня програма Тип конкурсної пропозиції Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вступні випробування
Код Назва Код Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Вступ зі споріднених спеціальностей (так/ні) Фаховий іспит Коефіцієнт Мінімальний бал ЄВІ /іноземна мова* для здобутого СО Магістр, Спеціаліст Коефіцієнт Мінімальний бал
ФАКУЛЬТЕТ ІНОЗЕМНИХ МОВ
03 Гуманітарні науки 035 Філологія
035.041  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно) Фіксована 70 0 1 р. 4.м. 0 так Теоретичні дисципліни  англійської мови (лексикологія, теоретична граматика, історія мови, лінгвокраїнознавство, стилістика, фонетика) 0,50 101 Ін.мова 0,50 100
035.043  Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька Німецька та друга інозкмна мови та літератури (переклад включно) Фіксована 70 0 1 р. 4.м. 0 так Теоретичні дисципліни німецької мови (лексикологія, теоретична граматика, історія мови, лінгвокраїнознавство, стилістика, фонетика) 0,50 101 Ін.мова 0,50 100