Обрати сторінку

Співробітництво

Співробітництво

Співробітництво з міжнародними інституціями стало невід’ємною складовою частиною життя факультету іноземних мов. Політика міжнародного співробітництва сприяє залученню викладачів і студентів факультету до кращих надбань філологічної науки та перекладацької практики за кордоном, інтеграції у світове співтовариство фахівців з іноземних мов. Програми і напрямки міжнародної діяльності факультету різноманітні. Важливими підрозділами, з якими плідно співпрацюють кафедри факультету у напрямку розвитку і поглиблення міжнародних зв’язків, є
– Британська Рада та Британський інформаційний центр;
– Американські Ради в Україні;
– методично-навчальний центр німецької мови Інституту ім. Гете;
– Французький культурний центр.

Актуальними є також зв’язки з такими організаціями як Inter Nationes, Deutsche Welle. У центрах можна отримати сучасну літературу, методичні, аудіо- і відеоматеріали та познайомитися з новітніми технічними засобами для вивчення іноземної мови.
Міжнародні зв’язки позитивно впливають на науково-виробничу діяльність кафедр. Кафедра англійської філології постійно підтримує зв’язки з лінгвістичним відділом посольства Великобританії в Україні, Британською Радою і її філією, Інформаційним Центром Посольства США – USIS в м. Києві. Кафедра романської філології та світової літератури мови має тісні зв’язки з посольством Франції в Україні, інститутом культури Франції у Києві, французьким культурним центром. Викладачі кафедр зустрічаються і обмінюються досвідом з представниками названих організацій, беруть участь у семінарах і конференціях із проблем викладання іноземних мов, створення і використання комп’ютерних програм. Ці заходи проводяться за участю і за сприяння зарубіжних лекторів.
Співробітництво з Інститутом дослідження Німеччини (Institut für Deutschlandforschung) Рурського університету м. Бохума було чи не найголовнішим досягненням у міжнародних зв’язках кафедри германської філології за останні роки. В рамках спільного міжнародного проекту, який фінансував Фонд Фольксвагена, були створені і знайшли визнання колег і студентів монографії і підручники, які відповідають міжнародним стандартам. Важливе значення для поліпшення навчальної роботи мають, починаючи з 1994 року, контакти з Фондом Роберта Боша на НСАО (DAAD), стипендіати яких викладають розмовну практику, переклад, читають лекції з країнознавства Німеччини, організують семінари з кіномистецтва Німеччини. Не менш важливе значення мають зв’язки з Посольством Німеччини та Австрії в Україні, участь у міжнародній програмі «Темпус».

У січні 2009 року вступив у силу договір про співробітництво між ФІМ ДонНУ і Центром вивчення мов (Sprachenzentrum) Вестфальського університету міста Мюнстер (Німеччина), що передбачає спільну розробку навчально-методичних посібників для студентів спеціальності “Переклад”, стажування аспірантів і докторантів з метою роботи у бібліотеках Німеччини, обмін студентами. У процесі реалізації цього договору велика увага приділяється впровадженню новітніх методик з викладання німецької мови як другої іноземної.

Стажування за кордоном має значний позитивний вплив на зміст і методику навчального процесу, на удосконалення фахової майстерності викладачів та студентів. Більшість викладачів факультету пройшли стажування на кафедрах вищих навчальних закладів Німеччини, Великобританії, США, Франції Студенти мають також широкі можливості для участі в програмах міждержавного співробітництва. Стипендії для стажування за кордоном отримують в першу чергу ті студенти, які мають відмінні знання з іноземної мови та успішно навчаються на факультеті. Як правило, відбір на міжнародні програми проводиться за підсумками тестування, тобто на конкурсній основі. Нові економічні умови сприяли тому, що останнім часом студенти мають можливості для індивідуального стажування. Так, деякі студенти навчаються за власні кошти один або два семестри у Лінгвістичному інституті перекладачів у Мюнхені. Такі стажування поглиблюють комунікативну і лінгвістичну компетенцію студентів.

У березні 2019 р. факультет іноземних мов відвідав майстер літературного слова, професор Кардіфського універитету Девід Грінслейд (David Greenslade), заохотивши студентів розпочати перекладацьку діяльність над його сюрреалістичною збіркою «Lyrical Diagrams», яка була представлена на виставці «Godoneddus Ych-a-Fi Glorious Disgust» в Уельсі. По завершенню роботи майбутні перекладачі побачать друкований варіант своєї праці.

Важливі підрозділи, з якими плідно співпрацюють кафедри факультету у напрямку розвитку і поглиблення міжнародних зв’язків:
– Німецька служба академічних обмінів (DAAD);
– Асоціація українських германістів (АУГ).

Девізом Німецької служби академічних обмінів є «DAAD об’єднує людей та науку». Служба належить до найважливіших організацій сприяння міжнародним обмінам. DAAD сприяє зміцненню германістики та німецької мови в Україні, а також підтримує нашу країну в процесі створення сильних вишів та консультує відповідальних фахівців у сфері освітньої політики. З жовтня 2020 року на кафедрі германської філології факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса працює лектор DAAD пані Л.Г. Шайд, до головних завдань якої, окрім викладання німецької мови, належить консультування щодо стипендіальних програм та програм обміну в Німеччині.

Метою Асоціації українських германістів (АУГ), членами якої є ПВС кафедри германської філології, є пропаганда якісного викладання та навчання німецької мови, підготовка та підвищення  кваліфікації кадрів для викладання німецької мови в Україні, а також сприяння міжкультурним контактам.

Співпраця з Посольством України в ФРН. У 2020 р. факультет почав приймати участь у державному проєкті, який ініційований посольством України в ФРН, співпрацюючи з берлінським музеєм природи, допомагаючи у вичитці українського перекладу з німецької мови текстів для створення україномовного аудіогіду.

 

Universität Duisburg-Essen (Університет Дуйсбург-Ессен)

Співпраця з Університетом Дуйсбург-Ессен, інститутом німецької мови як другої рідної та іноземної мови полягає у спільному проходженні стажувань та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою лінгвістичних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедр, що співпрацюють між собою; організації відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми технологіями й досягненнями; обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Інститут дослідження Німеччини (Institut für Deutschlandforschung) Рурського університету м. Бохума

Співпраця полягає у проходженні стажувань, рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою лінгвістичних наук; спільному виданні науково-методичних матеріалів з курсів навчальних планів кафедри германської філології; організації відвідування студентами установи для підвищення рівня володінн німецькою мовою; обмін професорсько-викладацьким складом.

The Stony Brook University, Washington DC

Співпраця з цією установою полягає у спільному проходженні стажувань та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу, обміні професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

Cardiff Metropolitan University, Wales, UK

Співпраця з цією установою полягає у спільній діяльності з перекладу творів сучасного письменника Девіда Грінслейда, обмін професорсько-викладацьким складом для читання короткострокових лекційних курсів.

The British Council, UK

Співпраця з цією установою полягає у спільній проектній діяльності з підвищення рівня викладання англійської мови.

The American Councils, the USA

Співпраця з цією установою полягає у проектній діяльності з підвищення рівня викладання англійської мови, підвищення кваліфікації викладачів англійської мови на короткострокових курсах.

SDL TRADOS STUDIO

Співпраця з цією установою полягає у проектній діяльності з підвищення рівня перекладацької діяльності, підвищення кваліфікації викладачів англійської мови та студентів на короткострокових курсах.

Харьківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою філологічних наук; спільній участі у засіданнях на конференціях, семінарах, зокрема з класичної філології.

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах філологічної тематики.

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах філологічної тематики.

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Співпраця з цією установою полягає у спільному рецензуванні та представленні наукових статей в українських та зарубіжних журналах за тематикою філологічних наук; проведенні наукових конференцій; організації відвідування студентами установ для ознайомлення з новітніми досягненнями.