Терміни подачі документів

Терміни подачі документів

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання на перший курс для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти

 

Етапи вступної компанії Денна та заочна
форма здобуття освіти 
Прийом заяв для участі у вступних іспитах на місця державного замовлення  з 20 липня  2020 року до 18:00
31 липня 2020 року 
Початок реєстрації електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів 01 серпня 2020 року 
Прийому заяв та документів для участі у вступних іспитах для осіб, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  1 серпня 2020 року-
13 серпня 2020 року 
Проведення іспитів для вступників, які претендують на місця державного замовлення  з 01 серпня 2020 року по
12 серпня 2020 року
 
Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі на основі співбесіди  з 13 серпня 2020 року 
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають на основі співбесіди  о 18:00 16 серпня 2020 року 
Проведення Університетом співбесід   з 16 серпня 2020 року до
18 серпня 2020 року
 
Додаткова сесія іспитів для вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  з 13 серпня 2020 року по
22 серпня 2020 року
 
Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід та за квотою-2  не пізніше 12:00
20 серпня 2020 року 
Закінчення терміну виконання вимог до зарахування за державним замовленням для вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід та за квотою-2  до 10:00 
22 серпня 2020 року 
Зарахування вступників, рекомендованих до зарахування за результатами співбесід та за 
квотою-2, за державним замовленням 
не пізніше 15:00 
22 серпня 2020 року 
Закінчення прийому заяв і документів для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, іспитів (складених з 01 по 12 серпня 2020 року)*  о 18:00
22 серпня 2020 року 
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників за державним замовленням  не пізніше 12:00 
27 серпня 2020 року 
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за державним замовленням  до 18:00
31 серпня 2020 року 
Зарахування вступників на навчання за державним замовленням  05 вересня 2020 року 
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб  до 12:00
06 вересня 2020 року 
Подання копій документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів  до 18:00 
11 вересня 2020 року 
Переведення на вакантні місця державного замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб  до 15 вересня 2020 року 
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб 

у декілька сесій:

до 16:00
 15 вересня
2020 року

до 16:00 22 вересня 2020 року

до 16:00 29 вересня 2020 року 

Зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, за рахунок цільових державних кредитів**

у декілька сесій:

до 14:00
16 вересня 2020 року

до 14:00
23 вересня 2020 року 

до 14:00
вересня 2020 року 


* крім категорій осіб, щодо яких застосовуються спеціальні умови участі в конкурсному відборі (пункт 6 розділу VIII цих Правил прийому) 

** у межах вакантних ліцензійних місць 

Строки прийому заяв та документів, проведення фахових вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на другий (третій) курс з нормативним терміном навчання для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ОКР «Молодший спеціаліст»

Етапи вступної компанії

І сесія 

Денна та заочна
форма здобуття освіти 

ІІ сесія

Заочна
форма здобуття освіти  

Прийом заяв та документів від вступників для участі у конкурсному відборі 

з 13 серпня 2020 року 

до 18:00 
22 серпня 2020 року 

з 15 вересня 2020 року
до 18:00 
22 вересня 2020 року 
Проведення фахових вступних випробувань   з 25 до 31 серпня 
2020 року 
з 23 до 25 вересня 
2020 року 
Оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників до 15:00
01 вересня 2020 року 
до 15:00
26 вересня 2020 року 
Закінчення терміну виконання вимог вступниками для зарахування на навчання

у декілька сесій:

до 16:00 08 вересня  2020 року

до 16:00  29 вересня 2020 року 

до 16:00
29 вересня 2020 року 
Зарахування вступників на навчання* 

у декілька сесій:

до 14:00 09 вересня 2020 року

до 14:00 30 вересня 2020 року 

до 14:00
30 вересня 2020 року


* у межах вакантних ліцензійних місць