Обрати сторінку

Кадровий потенціал

Спеціальність 035 “Філологія”

 

Керівник спеціальності: 

Загнітко Анатолій Панасович, доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, дійсний член Наукового товариства Шевченка, професор кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, декан філологічного факультету Донецького національного університету імені Василя Стуса

Керівники ОП і гаранти:

СО “БАКАЛАВР”

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)»

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Освітня програма «Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)»

СО “МАГІСТР”

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська

Освітня програма «Англійська та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)»

035.043 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – німецька

Освітня програма «Німецька та друга іноземна мови та літератури (переклад включно)»

Експерт із забезпечення якості вищої освіти за спеціальністю:

Білецька Олена Всеволодівна, к. філол. н., доцент, в. о. завідувача кафедри германської філології, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса