Обрати сторінку

Баран Уляна Святославівна

Баран Уляна Святославівна

к. філол. н., доцент, доцент кафедри германської філології факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса

У 1999 р. закінчила Львівський державний університет за спеціальністю “Німецька мова та література”. Захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн, у 2014 р. отримала звання доцента. 

 

Наукові публікації:

  1. Баран У. Комунікація у літературі для дітей та юнацтва. Монографія / Уляна Баран. – Львів: Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва, Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2017. – 240 с. 
  2. Баран У. Підліткова література: український стрибок та європейський стандарт / ЛітАкцент. – Електронний ресурсhttp://litakcent.com/2015/12/01/pidlitkova-literatura-ukrajinskyj-strybok-ta-jevropejskyj-standart/
  3. Баран У. «Нескінченна історія» літераутри для дітей та юнацтва: напрями дослідження літератури для дітей та юнацтва в Україні» / КЛЮЧ. – Елекстронний ресурс:  http://www.chl.kiev.ua/key/Books/ShowBook/345
  4. Баран У. Дитина. Переоцінка постмодерних європейських цінностей. Соціокультурний контекст. Рефлексії / Центр дослідження літератури для дітей та юнацтва. – Електронний ресурс:  http://urccyl.com.ua/fileadmin/user_upload/documents/Stattia_dytlit_Uliana_Baran.pdf
  5. Баран У. Підлітковий роман. Репрезентанти німецького постмодерну / ЛітАкцент. – Електронний ресурс: http://litakcent.com/2016/04/05/pidlitkovyj-roman-reprezentanty-nimeckoho-postmodernu/
  6. Баран У. Пасивний та активний канон дитячої літератури постмодерну / Національна Бібліотека України для дітей. – Електронний ресурс: https://www.youtube.com/watch?v=iMFNj7YZOUg&index=2&list=PLfN5ddjLy4Tsqtnz_-TUpnXwBHp_9_4mO&nohtml5=False
  7. Баран У. Німецький історичний підлітковий роман [Текст] / Уляна Баран // Слово і час. – 2016. – № 4. – С. 70-79. (Повний текст PDF: file:///C:/Users/WellDone/Downloads/sich_2016_4_11.pdf)