Обрати сторінку

Білецька Олена Всеволодівна

Білецька Олена Всеволодівна

к. філол. н., доцент, в. о. завідувача кафедри германської філології, заступник декана з навчально-методичної роботи факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса

Наукові публікації:

1. Партитивні іменникові трикомпозити у середньоверхньонімецькій та сучасній німецькій мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб. наук. праць, 2017.
2. Dreigliedrige Substantivkomposita der räumlichen Einordnung in der deutschen Sprache // Німецька мова в Україні: традиції, успіхи, завдання = Deutsch in der Ukraine: Traditionen, Erfolge, Aufgaben: Матеріали XXV науково-практичної конференції Асоціації українських германістів (28-29 вересня 2018 р.). Львів: ПАІС, 2018. – С. 23-24.
3. Глибинно-семантичний зміст іменникових трикомпозитів у німецькій мові (порівняльний аналіз на матеріалі середньо-верхньонімецької та сучасної німецької мови) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики: науковий журнал / редкол. В.І. Кушнерик та ін. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2017. Вип. 1 (14). – С. 72-76.
4. Лексико-семантичні особливості прикметників у складі іменникових трикомпозитів у сучасній німецькій мові // Матеріали наукової конференції професорсько-викладацького складу, наукових працівників і здобувачів наукового ступеня за підсумками науково-дослідної роботи за період 2015–2016 рр. (15–18 травня 2017 р.): у 2-х томах. Том 2. – Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2017. – С. 32-33.