Бойван Олеся Степанівна

Бойван Олеся Степанівна

к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У 2003 р. закінчила  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», кваліфікацію магістра-дослідника мови та літератури (англійської));

У 2007 – 2010 рр. – навчання в аспірантурі Київського Національного університету імені М.П.Драгоманова.

Досягнення

У 2013 р. – захистила дисертацію на тему: «Формування гуманних стосунків у студентів навчальних закладів І – ІІ рівнів акредитації», представленої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання.

2015р. – Опонування дисертації Коваль Вікторії Юріївни «Виховання культури міжособистісних відносин студентів університету у позааудиторній діяльності» зі спеціальності 13.00.07 – теорія і методика виховання. Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, спеціалізована вчена рада К 74.053.01

2016р. – Опонування дисертації Постильної Олени Олексіївни «Формування моральних цінностей студентів педагогічних університетів засобами інформаційно-комунікаційних технологій», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, спеціалізована вчена рада К 74.053.02

2017р. – Опонування дисертації Стромило Анни Петрівни «Формування гуманних стосунків студентів в умовах освітньо-виховного середовища» подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, спеціалізована вчена рада К 74.053.02.

2018р. – Опонування дисертації Мамчура Євгена Анатолійовича «Формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу» подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання. Уманський державний педагогічний університет ім. П.Тичини, спеціалізована вчена рада К 74.053.02.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Наукові публікації

  1.  Методична розробка на тему «На допомогу керівнику групи: формування гуманних стосунків у студентському колективі». – 2015р. – ВКНУХТ – 98ст.
  2. Навчальний посібник для технічних спеціальностей (німецька мова) «Deutsch für die Studenten der Technischen Hochschulen». – 2016. ВК НУХТ. – 78ст.
  3. Навчальний посібник для спеціальності 5.05090302 «Технічне обслуговування та ремонт апаратури зв’язку та оргтехніки» – «Technical English». – 2017. ВК НУХТ. – 185ст.
  4. Методрозробка на тему: «Мотиваційна домінанта як фактор формування професійних компетентностей майбутніх програмістів на заняттях з іноземної мови». – 2018р. – ВКНУХТ. – 125ст.
  5. Навчальний посібник для спеціальностей 5.05090302, 5.05010201, 5.05070104 Upgrading of IT-English «Additional Manual for reading and Practice». – 2018р. ВКНУХТ. –  200ст.
  6. Посібник «A How To For ITeens» English with IT-Academy, – 2019. – 185ст.