Обрати сторінку

Чоботар Олексій Васильович

Чоботар Олексій Васильович

к. філол. н., доцент, доцент кафедри германської філології, в.о. завідувача кафедри германської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса

 

Наукові публікації:

  1. Deutsch perspektivisch. Deutsch als 2. Fremdsprache (nach Englisch) [Text]
  2. Граматика сучасної німецької мови [Текст] / О.В. Чоботар, Н.О. Серебрякова. – Донецьк: БАО, 2007. – 431 с.
  3. Великий сучасний німецько-український українсько-німецький словник [текст] / О.В. Чоботар, В.Д. Каліущенко, В.В. Оліфіренко. – Донецьк: БАО, 2009. – 944 с.
  4. Wolfgang Herrndorf. Tschick / Хайке Ролль, О.В. Чоботар, О.С. Джеріх, Ю.В. Кущ. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – 44 с.
  5. Дистанційний тренувальний курс з іноземної мови як один із засобів технологічно організванного навчання. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020.
  6. Оптимізація навчання усного мовлення на заняттях з домашнього читання. – Черкаси, Україна: МЦНД, 2020.
  7. Наукова підготовка студентів у контексті ідеї дослідницького університету. – Вінниця, Україна: МЦНД, 2020.