Григошкіна Ярослава Володимирівна

Григошкіна Ярослава Володимирівна

к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики перекладу, заступник декана з соціально-виховної роботи факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса;
редактор збірника наукових праць “Topical Issues of Humanities, Technical and Natural Sciences” (2016, 2017, 2018);
член Всеукраїнської асоціації з мовного тестування та оцінювання (UALTA).

Досягнення:

– керівництво студентами, які посіли призові місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт: Зайковська Ольга Павлівна (1 місце у 2018 р.), Подолян Вероніка Сергіївна (1 місце у 2019 р.), Собко Ірина Василівна (2 місце у 2019 р.);
– керівництво студентом, який посів 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2019 р.: Подолян Вероніка Сергіївна;
-нагороджена Подякою Донецького національного університету.

Наукові публікації

Григошкіна Я. В. Етимологічний склад найменувань сільськогосподарських будівель в англійській, німецькій, французькій та українській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / М. Г. Сенів (голов. ред.). – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – Вип. 33-34. – С. 5-16.
Григошкіна Я. В., Подолян В. С. Переклад ергонімів роману Дж. К. Ролінг «Гаррі Поттер і філософський камінь» українською та російською мовами : порівняльний аспект // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / Л. Я. Гнатюк (голов. ред.). – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – Вип. 35-36. – С. 5-16.
Полісемія найменувань житлових будівель у різноструктурних мовах // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія : Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2014. – С. 40-45.
Семантична класифікація найменувань сільськогосподарських будівель у германських, романських, слов’янських мовах // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі : І. В. Ковальчук, Л. М. Коцюк, С. В. Новоселецька. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2014. – Вип. 43. – С. 80-83.
Просалова В.А., Григошкіна Я.В. Арабески як авторські жанрові маркери і принципи побудови творів // Дивослово. – 2017. – № 10. – С. 49-53.
Просалова Я. В. Порівняльний аналіз фразеологізмів із компонентами maison / хата французької й української мов / Я. В. Просалова // Русский язык в диалоге культур: материалы междунар. науч. конф. В 3-х ч. / Науч. ред. Л. В. Ковалева; Воронеж. гос. арх.-строит. ун-т. — Воронеж, 2010. — Ч. 2. — С. 157–166.