Іванілова Вікторія Олегівна

Іванілова Вікторія Олегівна
У 2018 році закінчила з відзнакою магістратуру Донецького національного університету імені Василя Стуса за спеціальністю “Переклад (англійська, німецька мови)”. Має дві фахові публікації та тези виступу на Всекураїнській науковій конференції “Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов”.

Наукові публікації

Іванілова В. О. Структурні та семантичні особливості реалій на матеріалі повісті М. О. Булкагова “Собаче серце” // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / М. Г. Сенів (голов. ред.). – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – Вип. 33-34. – С. 68-77.
Іванілова В. О. Реалії в художньому тексті : перекласти не можна опустити // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / Л. Я. Гнатюк (голов. ред.). – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – Вип. 35-36. – С. 70-80.