Історія кафедри теорії і практики перекладу

Історія кафедри

Кафедру теорії і практики перекладу було засновано в 1996 році як структурну одиницю факультету романо-германської філології (зараз факультет іноземних мов), яка відповідає за підготовку фахівців зі спеціальності «Переклад». Нещодавно спеціальність отримала назву «Англійська мова і переклад». Навчання за цією спеціальністю дає змогу студентам отримати кваліфікацію бакалавра-перекладача з англійської мови та магістра-перекладача з двох іноземних мов (англійської та німецької), викладача перекладу у вищій школі.

Кафедра теорії і практики перекладу є відносно молодою, тому питання постійного вдосконалення професійних навичок і підвищення кваліфікації є одним із найбільш пріоритетних для викладацького складу кафедри. Ця робота здійснюється у таких напрямках, як навчання в аспірантурі, використання творчих відпусток, стажування в вищих навчальних закладах України і за кордоном, участь у різноманітних семінарах та курсах, практична перекладацька діяльність. Особливого значення набули наукові та науково-методичні стажування викладачів в Інституті мов і перекладу (Німеччина, м. Мюнхен), у літній школі “Усний переклад” Університету Майнез (Німеччина, м. Гермерсхайм), в центрі Teacher Training IH Wroclaw (Польща, м. Вроцлав).

Підвищенню професійного рівня викладачів також сприяє їхня практична перекладацька діяльність. У рамках цієї діяльності з 1997 до 2014 р. була надана допомога підприємствам м. Донецька, Донецькій обласній державній адміністрації та засобам масової інформації у перекладацькій діяльності. Викладачі та аспіранти кафедри здійснювали послідовний та синхронний переклад на таких конференціях і зустрічах різних рівнів, як засідання колегії Наглядової Ради Великої Хартії університетів Європи (18-19 червня 2005 р.); VI Міжнародної конференції україністів (27 червня – 02 липня 2005 р.); Міжнародна конференція „Пріоритетні напрями співробітництва між університетами і підприємствами” (13-14 вересня 2006 р.); семінар з питань постачання української глини на ринок Західної Європи (18-20 вересня 2006 р.); робоче засідання ЄЕК ООН з моніторингу та оцінювання навколишнього середовища (31 жовтня – 02 листопада 2006 р.); конференція Укрсиббанку „Слияние «Укрсиббанка» Украина и «БНП Париба» Франция” (14 грудня 2006 р.), презентація нової технології багатовузлових бездротових мереж передачі даних, компанія «Моторола» (21 лютого 2007 р.), зустріч президента Варшавської фондової біржі з діловими колами м. Донецька у межах конференції з IPO (18 квітня 2007), зустріч Президента України з діловим осередком України, присвячена Євро-2012 (2008 р.) тощо.

Кафедра теорії і практики перекладу має сучасну оргтехніку. Велику роль у поліпшенні навчального процесу відіграло створення комп’ютерної лабораторії  для студентів-перекладачів, де ноутбуки з’єднані між собою в єдину мережу. Кафедра дбає про придбання комп’ютерних програм з вивчення різних аспектів іноземних мов та перекладу, які втілюються в навчальний процес викладачами, що пройшли спеціальну підготовку. У 2004 році кафедрою була відкрита лабораторія усного перекладу для оволодіння навичками синхронного перекладу. У 2016 р. викладачі кафедри та 15 студентів-перекладачів пройшли навчання і склали іспит щодо використання програми «СAT for GRADES».

Викладачі кафедри активно працюють над удосконаленням інформаційно-технічного забезпечення навчального процесу: всі викладачі мають можливість працювати з ноутбуками, активно використовують аудіо- і відеоматеріали, матеріали Інтернет і телекомунікаційних систем, мультимедійний проектор.

Мультимедійні технології впроваджуються в методику викладання не лише практичних, але й теоретичних дисциплін кафедри, що сприяє зростанню якості освітньої діяльності. Мультимедійне забезпечення використовується в таких лекційних курсах як „Вступ до германської філології”, „Порівняльна граматика англійської та української мов”, „Теорія і практика перекладу”, „Лексичні і граматичні проблеми перекладу”, „Лінгвокраїнознавство країн, де вивчається перша іноземна мова” , „Лінгвокраїнознавство країн, де вивчається друга іноземна мова”.

Довгий час кафедрою завідувала к. філ. н., доцент Підгайська Ірина Михайлівна. Після переміщення університету у 2014 р. в. о. завідувачами кафедри були кандидати філологічних наук М. Я. Оленяк, М. В. Кондратюк, Я. В. Григошкіна, С. М. Кришталь (дотепер).