Компанець Тетяна Михайлівна

Компанець Тетяна Михайлівна

канд. філол. н., доцент, в. о. завідувача кафедри романських мов і світової літератури Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У 1995 році в спеціалізованій вченій раді Д 01.01 при Київському державному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему “Роль латинської орнітологічної лексики у формуванні природничо-наукової термінології сучасних європейських мов”. Спеціальність 10.02.19 – “теорія мовознавства”.

З 1997 р. Т.М. Компанець  – доцент кафедри зарубіжної літератури та класичної філології Донецького національного університету.

З 2018 р. – в. о. завідувача кафедри романських мов і світової літератури.

Наукові публікації

1) Компанець Т.М. Вербальні засоби втілення природничого фрагменту античної картини світу //  Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / Л. Я. Гнатюк (голов. ред.). Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 35–36. 104 с. – C. – 91 — 100.

2) Компанець Т.М. Компонентна структура лінгвокультурного концепту laurus // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов» (25 квітня 2019 р.) / Ред. колегія: М. Я. Оленяк (відп. ред.), О. В. Білецька, О. О. Залужна, Д. Є. Ігнатенко. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – 74 с. – С. – 42 — 44.