Ковтун Оксана Володимирівна

Ковтун Оксана Володимирівна

к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса, [email protected]

Досягнення

Виданий навчальний посібник

Наукові публікації

1. Експлікація темпоральних семантико-синтаксичних відношень сполучними комплексами в сучасній українській літературній мові // Вісник Донецького університету. Серія Б. Гуманітарні науки: науковий журнал. – № 1-2 (2015). – Вінниця, 2015. – С. 125-132.

2. Особливості експлікації приєднувального семантико-синтаксичного відношення аналітичними сполучними комплексами (на матеріалі української мови) // Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал. – Випуск 7. – О.: Вид. дім «Гельветика», 2016. – С. 152-156.
3. Сполучні комплекси як засоби вираження причинових семантико-синтаксичних відношень // Актуальні проблеми філології та перекладознавства: збірник наукових праць. – Випуск 10 / головний редактор М.Є. Скиба; відповідальний за випуск М.М. Торчинський. – Хмельницький: ФОП Бідюк Є.І., 2016. – Том 2 (К-П). – С. 18-22.
4. Методичні вказівки до курсу домашнього читання за книгою С. Моем «The Painted Veil» (книга для викладача) / Ковтун О. В., Краєвська О. Д. – Вінниця, 2017. – 90 с.