Кришталь Світлана Михайлівна

Кришталь Світлана Михайлівна

к. філол. н., доцент, в.о. завідувача кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

У 2003 р. здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.02.17 «Порівняльно-історичне та типологічне мовознавство», тема дисертації – «Структурно-семантичний аналіз метафоричних термінів підмови фінансів в англійській і українській мовах».
Отримала звання доцента.
З 2017 р. виконує обов’язки завідувачки кафедри теорії і практики перекладу.
Викладає студентам факультету іноземних мов курси з лексичних та граматичних проблем перекладу, порівняльної стилістики англійської та української мов, методики викладання перекладу у вищій школі.
Сфера наукових зацікавленостей: порівняльна стилістика, проблеми перекладу з англійської мови – українською, види метафори та метонімії, їхня роль у розвитку нових значень.

Наукові публікації

1. Терминологическая метафора в сопоставительном аспекте. Типологические, сопоставительные, диахронические исследования [Текст] : монография / С. М. Кришталь ; Донец. нац. ун-т им. Васыля Стуса. – Винница : Нилан, 2017. – 275 с.