Обрати сторінку

Оленяк Мар’яна Ярославівна

Оленяк Мар’яна Ярославівна

декан факультету іноземних мов, к. філол. н., доцент, доцент кафедри теорії і практики перекладу Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення:

Автор багатьох публікацій з порівняльно-історичного та типологічного мовознавства, має публікації у міжнародних наукометричних базах SCOPUS та Web of Science.

Наукові публікації:

1. Структурні особливості уточнювальних конструкцій (на матеріалі польської мови) // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – №1. – С. 74–81.
2. Структурні особливості полікомпонентних уточнювальних конструкцій (на матеріалі англійської, української і польської мов) // Studia Germanica et Romanica, 2009. – Т. 6. – №3 (18). – С. 114–125.
3. Уточнення та пояснення як суміжні категорії (на матеріалі англійської, української, та польської мов) // Вісник Донецького національного університету. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – №2 – С. 132–140.
4. Структурні особливості уточнювальних конструкцій (на матеріалі англійської і польської мов) // Лінгвістичні студії. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – вип. 21. – С. 87-96.
5. Уточнення та суміжні з ним категорії в англійській, українській та польській мовах // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – №13. – С. 5–17.
6. Протиставні уточнювальні конструкції як один із периферійних засобів вираження уточнення (на матеріалі англійської, української та польської мов) // Функциональная лингвистика, 2010. – №1. – Т. 2. – С. 135–137.
7. Предикатні та актантні конкретизувальні уточнювальні конструкції (на матеріалі англійської, української та польської мов) // Лінгвістичні студії. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – вип. 27. – С. 137–141.
8. Атрибутивні та сирконстантні конкретизувальні уточнення в англійській, українській і польській мовах // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2013. – вип. 118. – С. 456–459.
9. Adversative Specifying Structures (in English, Ukrainian and Polish) // Peter Lang Edition. – 2012. – С. 107-114.
10. Актантно-атрибутивні, сирконстантно-атрибутивні та предикатно-сирконстантні конкретизувальні уточнення (на матеріалі англійської та української мов) // Наукові записки. Серія: філологічні науки (мовознавство). – Ніжин, 2013. – книга 3. – С. 121–124.
11. Парадигма логічних відношень між компонентами пояснення і уточнення та їх розмежування (на матеріалі англійської, української і польської мов) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Донецьк, 2013. – випуск 28. – С. 49–59.
12. Лексичні та синтаксичні способи актуалізації образного порівняння в англійській, українській та польській мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Вінниця, 2015. – випуск 30. – С. 78–85.
13. On the quality of c in certain Old English words // Advanced Education. – Kyiv, 2017. – С. 99-102.
14. Semantic representation of similes (based on the Ukrainian, English and Polish languages). // Topics in Linguistics.- Germany: De Gruyter.– vol.19, issue 1.- 2018. – С. 18-31.
15. Old English Simile of Equality: The Highest Degree of Similarity // Research in Language. Germany: De Gruyter.– vol.16, issue 4.- 2018. – С. 471-493.