Юрковська Мая Миколаївна

Юрковська Майя Миколаївна

к. філол. н., ст. викладачка кафедри англійської філології

У 2001 закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, закінчила аспірантуру за спеціальністю 10.02.04 – Германські мови, у 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Дискурс англомовної анімаційної комедії».

Наукові публікації:

  1. Юрковська М.М. Культурні явища у гуморі сучасних англомовних анімаційних фільмів. Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. 2009. № 3. С. 273–281.
  2. Юрковська М.М. Маніфестація гендеру як засіб створення комічного ефекту (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів). Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. 2009. Вип.15. С. 615–626.
  3. Юрковська М.М. Вікові особливості гумористичної мовленнєвої поведінки персонажів у сучасних анімаційних фільмах. Мовні і концептуальні картини світу. 2010. Вип. 29. С. 388–396.
  4. Юрковська М.М. Комічне серед вербальних і невербальних реалій анімаційного світу (на матеріалі сучасних англомовних анімаційних фільмів). Проблеми семантики, слова, речення та тексту. 2010. Вип. 24. С. 317–324.
  5. Юрковська М.М. Розвиток вербального гумору в анімаційному дискурсі (на матеріалі англомовних анімаційних фільмів XX-XXI ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2016. Вип.61. С.293–296.
  6. Юрковська М.М. Вербальні засоби комічного ефекту на лексичному рівні в креолізованому тексті англомовної анімаційної комедії. Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. 2016. Вип. 31–32. С.71–83.

Навчально-методичні публікації:

  1. Стрюк Н.В., Юрковська М.М. Збірка лексико-граматичних тестів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (англійська) для студентів 2 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Німецька мова і переклад» Модуль 1.
  2. Стрюк Н.В., Юрковська М.М. Збірка лексико-граматичних тестів з навчальної дисципліни «Друга іноземна мова» (англійська) для студентів 2 курсу факультету іноземних мов спеціальності 035.04 «Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)», освітня програма «Німецька мова і переклад» Модуль 2.