Калініченко Віра Ігорівна

Калініченко Віра Ігорівна

к. філол. н, в. о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування Донецького національного університету імені Василя Стуса

Досягнення

  • Закінчила Кіровоградський педагогічний університет імені В. Вінниченка у 2007 році. У 2008-2012 рр. навчалася в аспірантурі за спеціальністю ….. .
  • З 2008 року працювала асистентом кафедри …. .
  • У 2013 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «…..» (спеціальність 10.02.17).
  • З 2014 р. працював доцентом кафедри фізики нерівноважних процесів, метрології та екології ім. І.Л. Повха та виконував обов’язки завідувача вищезгаданої кафедри.
  • З 2014 і дотепер – в. о. завідувача кафедри.
  • Є дійсним членом UALTA (Ukrainian Association for Language Testing and Аssessment, ВУАМТО).
  • Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні С1 та викладає дисципліни англійською мовою.
  • Загальний науковий здобуток за 2006-2018 рр. нараховує …. праці, серед яких 10 наукових статей у фахових виданнях, а також декілька навчальних посібників.
  • Основним напрямом наукової діяльності на сьогоднішній день є дослідження у галузі когнітивної лінгвістики.
  • Науковий ступінь: кандидат філологчних наук.

Наукові публікації