Калініченко Віра Ігорівна

Калініченко Віра Ігорівна

к. філол. н., в. о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування Донецького національного університету імені Василя Стуса.

У 2007 році закінчила Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка з відзнакою, отримавши кваліфікацію: «Магістр педагогічної освіти, викладач англійської мови та зарубіжної літератури». З 2008 року по 2011 рік навчалася на денному відділенні аспірантури Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за спеціальністю 10.02.17 – «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». У червні 2013 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за темою «Особливості вербалізації концептів “SUCCESS” – “FAILURE” в англійській та “УСПІХ” -“НЕВДАЧА” в українській мовах». З червня 2017 року виконує обов’язки секретаря Комісії з питань академічної доброчесності та корпоративної етики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Є членом Науково-технічної ради та Вченої ради Донецького національного університету імені Василя Стуса. 

Досягнення

  • З 2014 і дотепер – в. о. завідувача кафедри.
  • Є дійсним членом UALTA (Ukrainian Association for Language Testing and Аssessment, ВУАМТО).
  • З жовтня 2015 року по лютий 2019 року Калініченко В.І. виступала одним з координаторів проекту «Англійська мова для університетів» від Донецького національного університету імені Василя Стуса, що був організований за підтримки Британської Ради в Україні, неодноразово брала участь у симпозіумах Британської ради із доповідями щодо результатів участі Університету в Проекті.
  • У листопаді 2018 року пройшла стажування з проблем методики викладання англійської мови як іноземної на базі Інституту освіти та соціальної політики Столичного університету м. Кардіфф (Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії).
  • З 2016 року Калініченко В.І. виконує обов’язки Голови редакційної колегії англомовного збірника тез доповідей щорічної Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених «TopicalIssues of HumanitiesTechnicaland Natural Sciences”.
  • З 2018 року є членом редколегії міжнародного збірника наукових праць факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса «Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах».
  • Має сертифікат володіння англійською мовою на рівні С1 та викладає дисципліни англійською мовою.
  • Опубліковано 34 наукових праці, у тому числі 2 навчальних посібники з англійської мови професійного спрямування (з них один одноосібний та один – у співавторстві).
  • За вагомі професійні досягнення та особистий внесок у справу навчання та виховання освіченої молоді нагороджена грамотами Виконавчого комітету Вінницької міської ради (2016 р.), Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (2017 р.), Ректора Донецького національного університету імені Василя Стуса (2018 р.)
  • Основним напрямом наукової діяльності на сьогоднішній день є дослідження у галузі когнітивної лінгвістики.

Наукові публікації

1) Kalinichenko V.I. Periphery Parts of “Success”, “Failure”, “Успіх”, “Невдача” Concepts in American English and Ukrainian Linguistic Consciousness /V.I.Kalinichenko//Collection of Articles in Philology (Linguistics), Mykhailo Kotsubynskyi Vinnytsia State Pedagogical University. – Vinnytsia: VSPU, 2015. – pp. 139-145.

2)    Kalinichenko V.I. Macrostructure Characteristics of “Success”, “Failure”, “Успіх”, “Невдача” Concepts in American English and Ukrainian Linguistic Consciousness /V.I.Kalinichenko//Collection of Articles in Philology (Linguistics), Odessa International Humanitarian University. – Odessa: IHU, 2015. – pp. 129-133.

3)  Kalinichenko V.I. Ambivalence of “Success”, “Failure”, “Успіх”, “Невдача” Concepts in American English and Ukrainian Linguistic Consciousness /V.I.Kalinichenko//Collection of Articles in Philology (Linguistics), All-Ukrainian Academic Conference on the problems of “Structure and Semantics of Split-Level Units in Slavic, Romanic and Germanic Languages”, December 15-16, 2016, Vasyl’ Stus Donetsk National University : [Book of Abstracts]. -Vinnytsia: Vasyl’ Stus DonNU, 2016. – pp. 49-53.