Обрати сторінку

Залужна Ольга Олексіївна

Залужна Ольга Олексіївна

к. філол. н., завідувач кафедри англійської філології, доцентка кафедри англійської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса

GOOGLE SCHOLAR: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DD7Mly4AAAAJ&hl=ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7929-6769

У 2003 році закінчила магістратуру Донецького національного університету за спеціальністю «Мова і література (англійська)» та здобула кваліфікацію «магістра філології, викладача англійської, німецької мов і літератур у вищих навчальних закладах»; має додаткову кваліфікацію «Перекладач з основної іноземної мови».

У 2008 р. закінчила аспірантуру Донецького національного університету за напрямом «Філологія», спеціальність 10.02.17 «Порівняльно-історичне і типологічне мовознавство». У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію у Донецькому національному університеті на тему «Привативні дієслова в англійській та українській мовах».

Відповідальна виконавиця ініціативної науково-дослідної теми факультету іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса НДДКР № 0119U102510

Членкиня спеціалізованої вченої ради K 11.051.14 (вчений секретар).

Членкиня журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Англійська мова і література», 2015-2020 рр. Членкиня галузевої конкурсної комісії ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із романо-германських мов та літератур (з методикою їх викладання), 2018-2021 рр.

Керує науковою роботою студентів, які посідають призові місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Ярошевська Анастасія, 2016 р., 1 місце; Куца Маргарита, 2017 р., 1 місце; Куца Маргарита, 2018 р., 1 місце; Головенько Віта, 2019 р., 1 місце) та на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Куца Маргарита, 2019 р., диплом ІІ ступеня; Головенько Віта, 2020 р., диплом ІІ ступеня).

Членкиня Всеукраїнської Асоціації з мовного тестування та оцінювання (ВУАМТО).

Наукові публікації:

  1. Залужна О.О. Семантика об’єкта каузативної ситуації в пермісивних та прохібітивних конструкціях в англійській та українській мовах (на матеріалі дієслів to let / to prohibit та дозволяти / забороняти) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. Вип. 33-34. С. 59–67. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2017.33-34.6
  2. Zaluzhna O.О. On Possessive Semantics in Privative Verbs (the Evidence from English and Ukrainian) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. Вип. 35-36. С. 15–24. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2018.35-36.2
  3. Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах: монографія (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження). ДонНУ імені Василя Стуса. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 316 с. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/mono/2019.978-966-949-161-9
  4. Залужна О.О., Головенько В.В. Особливості генези та функціонування синестетичної метафори в оглядах українських страв та продуктів харчування (на матеріалі YouTube відео англійськомовних блогерів) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах: зб.наук.праць / М.Я. Оленяк (голов. ред.) – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. Вип. 38. С. 62–73. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2019.38.6
  5. Залужна О., Холодюк О. Граматичні та прагмасемантичні особливості спонукальних висловлювань в англійськомовному публіцистичному дискурсі (на матеріалі заголовків статей онлайн версії The Guardian) // Лінгвістичні студії Linguistic Studies: зб. наук. праць / Донецький національний університет імені Василя Стуса; гол. ред. Ж. Краснобаєва-Чорна. Вінниця, 2020. Вип. 40. С. 101–111. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/1815-3070.2020.40.1.8

Навчально-методичні публікації:

  1. Залужна О.О. Методичні вказівки з Домашнього читання за книгою А. Левіна «Поцілунок перед смертю». Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. 61 c.
  2. Краєвська О.Д., Волковська М.М., Залужна О.О. Методичний посібник до аспекту «Домашнє читання» за книгою Л. Керрола «Аліса в Дивокраї». Вінниця: ДонНУ імені 30.Василя Стуса, 2018. 68 c.
  3. Залужна О.О., Ігнатенко Д.Є. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і магістерських робіт. – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. 54 c.
  4. Залужна О.О. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (англійська) професійного спрямування» для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 2020. 66 c.