Залужна Ольга Олексіївна

Залужна Ольга Олексіївна

к. філол. н., доцент кафедри англійської філології, в. о. завідувача кафедри англійської філології

Досягнення

У 2003 закінчила факультет романо-германської філології Донецького національного університета, закінчила аспірантуру за спеціальноістю 10.02.17 та у 2014 р. захистила дисертацію на тему “Привативні дієслова в англійській та українській мовах”.
Член спеціалізованої вченої ради K 11.051.14.
Член редколегії фахового наукового збірника «Типологія мовних значень у діахронічному і зіставному аспектах».
Член Української асоціації дослідників освіти (УАДО).
Керує студентами, що посідають призові місця на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Ярошевська Анастасія, 2016 р., 1 місце; Куца Маргарита, 2017 р., 1 місце; Куца Маргарита, 2018 р., 1 місце).

Наукові публікації

1. Залужна О. О. Семантика компонентів посесивної ситуації в каузативних посесивних заперечних дієсловах з абстрактним об’єктом власності (на матеріалі англійської та української мов) / О. О. Залужна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Філологічні науки (мовознавство) / [Ред. рада : І. Я. Коцан та ін.]. –– Луцьк : ВНУ, 2009. –– № 5. –– С. 177-181.
2. Залужна О. О. Семантика каузатора в конструкціях з привативними дієсловами (на матеріалі англійської та української мов) / О. О. Залужна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика» : [зб. наук. пр. / ред. кол. : В. Олексенко та ін.]. –– Херсон : ХДУ, 2013. –– Вип. XX. –– C. 23–28.
3. Залужна О. О. Соматичні привативні дієслова (на матеріалі англійської та української мов) / О. О. Залужна // Studia Germanica et Romanica : Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: науковий журнал / [Ред. кол. : В. Д. Каліущенко (голов. ред.) та ін.]. –– Донецьк : ДонНУ, 2013. –– Т. 10. –– №2(29). –– С. 43–56.
4. Залужная О. А. Привативные глаголы в английском и украинском языках. Часть 1. Каузативная семантика / О. А. Залужная // Acta Linguistica. –– Sofia : Eurasia Academic Publishers, 2013. –– Vol. 7. –– №. 2. –– С. 28–40.
5. Залужна О. О. Семантика об’єкта каузативної ситуації в пермісивних та прохібітивних конструкціях в англійській та українській мовах (на матеріалі дієслів to let / to prohibit та дозволяти / забороняти) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2017. – Вип. 33-34. – С. 59–67. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2017.33-34.6
6. Zaluzhna Olha On Possessive Semantics in Privative Verbs (the Evidence from English and Ukrainian) // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах. – Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. – Вип. 35-36. – С. 15–24. DOI: http://dx.doi.org/10.31558/2075-2970.2018.35-36.2
7. Лексико-стилістичні та структурно-синтаксичні особливості привативних дієслів в англійській та українській мовах : монографія (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження). / О. О. Залужна. ДонНУ імені Василя Стуса. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2019. – 316 с.