Запухляк Ірина Михайлівна

У 2008 році закінчила з відзнакою Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська і німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя англійської та німецької мов та зарубіжної літератури. З 2009 по 2013 рік навчалася в аспірантурі Львівського національного університету за спеціальністю 10.02.04 – германські мови (англійська).
Зараз працює старшим викладачем кафедри теорії та практики перекладу.

Наукові публікації

Має такі публікації у фахових джерелах:
1. Запухляк І.М. Теорія мовленнєвих актів у діахронному аспекті. / Запухляк І.М. // Наукові записки. – Випуск 105(2). – Серія: Філологічні науки (Мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 592 с.
2. Запухляк І.М. Культурний компонент фразеологізмів у сучасній англійській мові. / Запухляк І.М. // Проблеми романо-германської філології: Збірник наукових праць. – Ужгород: ЗакДУ, 2012. – 112 с.
3. Запухляк І.М. Про символьний компонент у фразеологізмах сучасної англійської мови. / Запухляк І.М. // Наукові записки. – Випуск 116. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 658 с.
4. Запухляк І.М. Оцінний та емотивний компоненти фразеологізмів. / Запухляк І.М. // Наукові записки. – Випуск 129. – Серія: Філологічні науки (Мовознавство): У 2 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 536 с.
5. Запухляк І.М. Функційно-стилістичні особливості вживання фразеологізмів у сучасних англійській та українських мовах. / Запухляк І.М. // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : зб. наук. праць / Гнатюк Л.Я. (голов. ред.). — Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2018. — Вип. 35

Автор методичних рекомендацій:
1. Іноземна мова. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів курсу спеціальності «Правознавство». / Укладач Запухляк І.М. — Вінниця , 2011, 59 с.
Приймала участь у таких конференціях:
1. VI Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ:дослідження та викладання» Кіровоград 29-30 березня 2012 р.
2. VII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ:дослідження та викладання» Кіровоград 28-29 березня 2013 р.
3. Всеукраїнська науково-методична конференція «Шляхи підвищення ефективності навчального процесу у вищому навчальному закладі» Вінниця 18 грудня 2013
4. VIII Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ:дослідження та викладання» Кіровоград 27-28 березня 2014 р.
5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Іноземні мови у вищому навчальному закладі: теоретичні засади та прикладні аспекти» Вінниця 10 квітня 2014 р.
6. Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов та літератур та методики викладання іноземних мов» Вінниця 25 квітня 2019.